Dobijte energii v srdci panenské přírody

Broumovsko je krajem, který vám brzy "přiroste k srdci" a kam se budete rádi vracet. Není to ráj na zemi, ale velmi se mu podobá …

V rozmanité krajině Broumovska si na své přijdou nejen příznivci pěší turistiky, ale i příznivci cykloturistiky - vyznavači horských i trekkingových kol, přátelé méně náročných terénů i rodiny s dětmi. Na kole je možné navštívit sousední Polsko, ať po silnici nebo po cyklostezkách.

Vyznačené cyklotrasy na Broumovsku navazují na podobně značené trasy v polském příhraničí. Značení cyklotras v terénu odpovídá standardům KČT. Jednotlivé trasy jsou v terénu doplněny odpočívadly a informačními tabulemi (s mapou regionu, informacemi o zajímavostech v daném úseku trasy a informacemi o nejbližších službách).

Broumovské stěny skrývají mnoho kouzelných míst, která stojí za návštěvu v každém ročním období. Zdvihají se jihozápadním směrem z údolí řeky Stěnavy. Z krajinářského hlediska se jedná o výrazný nesouměrný horský hřbet, z něhož vystupuje celá řada skupin pískovcových skalních útvarů, lemujících četné rokle. Několik roklí brázdí skalní masiv zpravidla od západu k východu.

Zdejší krajina je pozoruhodná, krásná, tajemná, jedinečná a rozhodně má návštěvníkům co nabídnout. Nádhernou panenskou přírodu, skály, dech beroucí výhledy do kraje z vyhlídek hřebenů zdejších hor, bezpočet historických památek a mnoho dalšího. Věříme, že si tento kraj zamilujete a rádi se sem budete vracet.

Vítejte v krajině překrásných panoramatických výhledů a jedinečné přírody.
Vítejte v Cykloregionu Noworudsko-Radkowsko-Broumovsko.

Oblast nedotčené přírody

Broumovsko patří k chráněným krajinným oblastem.

Je to malebná krajina s ostrůvky divoké přírody. Krajina, pod kterou v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je zabydlená a obhospodařovaná. Má bohatou historii - zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem.

Broumovská vrchovina je členitou a malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů a luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná.

Domov vzácných druhů zvířat

Broumovsko je výjmečné svou skalnatou divočinou. Součástí evropské sítě Natura 2000 (soustava chráněných území) je i "Ptačí oblast Broumovsko", kde je možné spatřit třeba sokola stěhovavého či výra velkého. V české republice bylo takovýchto oblastí vyhlášeno celkem 41.


Jedinečné chráněné území

Broumovsko je známé především svými přírodními krásami.

Nejcennější jsou dvě národní přírodní rezervace. Adršpašsko-teplické skály patří se svými 17 km2 k největším skalním městům ve střední Evropě.

Spolu s Broumovskými stěnami jsou výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci ojedinělé květeny a zvířeny.

Vrcholová část stolové hory Ostaš a mimořádně členitá Křížová cesta u Adršpachu byly vyhlášeny v roce 1956 přírodními rezervacemi. Borek a Kočičí skály jsou přírodní památky.

Nespočet turistických tras

V rozmanité krajině Broumovska si na své přijdou nejen příznivci pěší turistiky, ale i příznivci cykloturistiky - vyznavači horských i trekkingových kol, přátelé méně náročných terénů i rodiny s dětmi.

Projekt je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.