Projekt "Cykloregion Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko",
reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310
,
je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.

Foto: Jan Záliš a Jan Pfeifer

Projekt je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.