Za stavebními klenoty Broumovské skupiny kostelů II.

12.08.2019

délka: 35 km + 3 km pěšky
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 10

Druhá část cyklistického výletu po unikátních objektech tzv. Broumovské skupiny kostelů. Společně s Benediktinským klášterem v Broumově dominuje celému regionu Broumovsko. Kulturní památky jsou dílem vynikajících barokních architektů a stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, často pracujících pro celé břevnovsko-broumovské benediktinské
opatství. Trasa propojuje kostely v Ruprechticích, Vižňově a Vernéřovicích, zastavuje se u zámečku v Meziměstí a u kaple na Hvězdě v Broumovských stěnách. Cílem pro vás bude kostel sv. Václava v Broumově.

1. Ruprechtice

Obec byla založena v polovině 13. století při benediktinské kolonizaci, písemně je připomenuta ale až v r. 1361. Táhne se od úpatí Javořích hor až k toku řeky Stěnavy. Barokní kostel sv. Jakuba Většího byl na místě původního dřevěného kostelíka z r. 1386 vybudován v letech 1720 - 23 podle plánů K. I. Dientzenhofera. Kostel má oddělenou zvonici z 16. století a faru se znakem broumovského opata z r. 1838. Ruprechtice jsou nástupním místem turistiky v Javořích horách.

2. Meziměstí

Obec leží v horní části Broumovské kotliny kousek od česko - polské hranice. První písemné zmínky jsou z r. 1408. Zajímavé je, že právě Meziměstí bylo původně součástí obce Vižňov, z níž byla později vyčleněna. Ze stavebních památek je významný zámeček z r. 1749, bývalé letní sídlo broumovského opata, a empírový kamenný most, technická památka z r. 1827.  

3. Vižňov

Obec byla založena v pol. 13. století jako osada u panské tvrze. Pod správu benediktinů kláštera v Broumově přešla až v r. 1434 a rozrostla se na vesnici zemědělců a tkalců. Barokní kostel sv. Anny byl postaven v letech 1724 - 28 podle plánů K. I. Dientzenhofera. V současnosti je bohužel ve značně zchátralém stavu. U kostela se nachází volně přístupný Geopark s ukázkou hornin z celého území Broumovské vrchoviny.

4. Vernéřovice

Vesnice lánového typu byla založena v průběhu benediktinské kolonizace ve 13. století, táhne se od Meziměstí až k úpatí Bukové hory (638 m n. m.). Na malém návrší stojí barokní kostel sv. Michaela archanděla, dílo K. I. Dientzenhofera z let 1719 - 22. Ve zdi kostelní lodi je zazděn renesanční náhrobní kámen z r. 1579 s polychromovaným reliéfem místního šolce (rychtáře) Blasia Meissnera. V obci najdete zástupce zděných statků broumovského typu.

5. Jetřichov

Dnes se jedná o zemědělsko - průmyslovou obec lánového typu. Vine se od Broumovských stěn až k řece Stěnavě do středu Broumovské kotliny. Byla založena během benediktinské kolonizace Broumovska, písemně je poprvé připomenuta až na přelomu 14. a 15. století. V obci je několik zděných statků broumovského typu a řada venkovských roubených chalup, na návrší k Ráji je tzv. Laudonova kaple.

6. Rozcestí u restaurace Amerika

Jedná se o křižovatku cyklotras a pěších tras na horním konci Křinic pod zalesněným úpatím Broumovských stěn. Rozcestí je nástupním místem k výstupu na Hvězdu, stěžejní vyhlídku na tomto skalnatém hřebenu. V okolí se nachází lesní kaple sv. Huberta s obnovenou křížovou cestou, během výstupu na Hvězdu půjdete i kolem kaple Panny Marie Hvězdy Jitřní. V restauraci Amerika máte jednu z mála možností občerstvení v celých Stěnách.

7. Broumovské stěny

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Stěny jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou. V úseku Machovský kříž - Hvězda se
dochovalo unikátní turistické značení z r. 1888 vtesané do skal.

8. Hvězda

Hvězda je vyhledávaným výletním místem na hřebeni Broumovských stěn (674 m n. m.), které je i důležitou křižovatkou turisticky značených cest. Na skalním okraji stál od r. 1670 vysoký kříž s pozlacenou hvězdou, který označoval pěší přechod mezi Broumovskem a Polickem přes Broumovské stěny. Na jeho místě stojí barokní kaple Panny Marie Sněžné s půdorysem pěticípé hvězdy dokončená v r. 1773 podle návrhu K. I. Dientzenhofera. V době její přestavby v r. 1855 byla v jejím sousedství vybudována hájenka s hostincem ve švýcarském slohu - dnešní
Chata na Hvězdě.

9. Křinice

Vesnice lánového (kolonizačního) typu byla založena v r. 1255 v průběhu benediktinské kolonizace celé Broumovské kotliny. Zástavba obce se táhne v délce 5 km od Broumova (Krimsu) vzhůru podél Křinického potoka až k úpatí Broumovských stěn. V obci se dochovaly zemědělské usedlosti, tzv. "statky broumovského typu", a množství drobných sakrálních staveb.

10. Broumov - kostel sv. Václava

V místech dnešního kostela si v 16. století navzdory zákazům vystavěli broumovští protestanti svůj kostel. Během třicetileté války byl poničen požárem, jeho trosky byly zbořeny a opat Sartorius zde nechal vystavět kapli ke cti sv. Václava. Kaple ovšem také podlehla požáru města v r. 1684. Opat Zinke se rozhodl pověřit K. I. Dientzenhofera stavbou nového kostela. Nová stavba byla ovšem v 18. století prodána klášteru a sloužila pak jako skladiště. Kostel byl po opravách znovu vysvěcen na svátek sv. Václava 28. září 1995.