Za stavebními klenoty Broumovské skupiny kostelů I.

12.08.2019

délka: 4 km + 2 km pěšky
časová a fyzická náročnost: celodenní, náročnější úsek při průjezdu Javořími horami
počet zastavení: 10

První část cyklistického výletu vás proveze po unikátních objektech tzv. Broumovské skupiny kostelů. Ta společně s Benediktinským klášterem v Broumově dominuje krajině Broumovské kotliny. Kulturní památky jsou dílem vynikajících barokních architektů a stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, často pracujících pro celé břevnovsko-broumovské benediktinské opatství. Svými stavbami významně přetvořili ducha celého Broumovska. Prvním dílem trasy propojujeme návštěvu kostelů v Božanově, Otovicích, Šonově a Heřmánkovicích. Doporučujeme navštívit i Mariánskou studánku s poutní kaplí P. Marie Lurdské v obci Božanov.

1. Stolové hory (Góry Stołowe)

Národní park Stolové hory patří k nejkrásnějším pohořím v Sudetech a jsou jednou z nejnavštěvovanějších přírodních atraktivit Polska. Pohoří leží asi 10 km severně od lázní Kudowa Zdrój. Jejich vrcholy jsou ploché, jak naznačuje sám jejich název. Skalní útvary vznikly v mořském prostředí, které asi před 100 mil. let vystoupilo na povrch. Tyto hory navazují nad obcí Božanov na geologicky podobné Broumovské stěny.

2. Martínkovice

Dlouhá lánová obec se vine od úpatí Broumovských stěn k řece Stěnavě. Byla založena během benediktinské kolonizace v r. 1255 údajně na místě ještě staršího slovanského osídlení. Významnou stavební památkou je barokní kostel sv. Jiří a sv. Martina dostavěný r. 1698 na místě staršího dřevěného kostela. Nachází se v dolní části obce ve svahu návrší Hoprich.

3. Broumovské stěny

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Stěny jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou.

4. Božanov

Zemědělská obec na úpatí Stolových hor a Broumovských stěn byla založena během benediktinské kolonizace. Stavba dnešního kostela sv. Máří Magdalény je z let 1735 - 43 na místě původního dřevěného ze 13. století. Sousední hřbitovní brána je z 16. století. Nad dolní částí obce je zajímavá Mariánská studánka s poutní kaplí P. Marie Lurdské z r. 1890. Stavebně významné jsou i statky tzv. broumovského typu a množství kamenných plastik a křížů v obci i okolí.

5. Otovice

Obec se nachází v nejnižší části Broumovské kotliny (350 m n. m.) u řeky Stěnavy, nad jejím pravým břehem vystupuje vrch Hoprich. Barokní kostel sv. Barbory byl v letech 1725 - 27 postaven K. I. Dientzenhoferem podle projektu jeho otce Kryštofa. Kostel má loď oválného půdorysu uvnitř členěnou pilastry. V obci se také nachází barokní mlýn s bohatě zdobeným štítem, několik statků broumovského typu a také řada drobných sakrálních staveb.

6. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštím prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosilie.

7. Šonov

Obec se vine v délce více než 7 km podél úpatí Javořích hor. Stavebně mimořádný kostel sv. Markéty byl budován v letech 1727 - 30 podle plánů K. I. Dientzenhofera, stojí na návrší na začátku obce. Zajímavá je rovněž hřbitovní kaple Panny Marie z r. 1878, barokní fara s mansardovou střechou z r. 1782 a také několik statků broumovského typu.

8. Javoří hory

Javoří hory (Góry Suche) výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko - polská státní hranice. Jejich nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.

9. Heřmánkovice

Obec se táhne od Javořích hor k řece Stěnavě v Broumovské kotlině. Byla založena r. 1253 během benediktinské kolonizace. Významnou památkou je barokní kostel Všech svatých postavený v r. 1723 podle plánů K. I. Dientzenhofera na místě původního ze 13. století. Před kostelem je Kalvárie z r. 1800 a dva smírčí kříže. V obci se nacházejí statky broumovského typu, roubené chalupy a řada drobných sakrálních staveb.

10. Broumov - Olivětín

Předměstí Broumova zvané Olivětín leží severně od centra města v údolí řeky Stěnavy pod zalesněným návrším Ráj. Větší průmyslové objekty patří textilnímu podniku s výrobou froté, damašku a brokátu. Nejzajímavějším objektem je původně klášterní benediktinský pivovar, který patřil k velkoveskému klášternímu dvoru. Pěstoval se zde chmel.