Za přírodou a památkami Kamenných hor

13.09.2019

délka: 65/45 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, náročná
počet zastavení: 10

Trasa prochází malebným úpatím Kamenných hor, krajem pestrých skalních útvarů Glazy Krasnoludków, kolem mohutného kláštera Křešov (Krzeszów) a lesního letohrádku místního opata Betlejem. Z městečka Chelmsko Śląskie s typickými tkalcovskými domky dojedete do obce Lączna, k Čertovským skalám a přes Mieroszów se vrátíte zpět na české území. Trasu lze zkrátit až o 20 km tak, že nástupním a cílovým bodem vaší trasy bude Meziměstí.

1. Mieroszów

Městečko bylo založeno v r. 1326, ale rozvoj zaznamenalo až v 18. století ve spojení s tkalcovstvím a obchodem s plátnem. Dnes je centrem zemědělství, lesnictví a turistiky. Město leží v údolí řeky Stěnava (Ścinawka), z jihu vystupují pískovcové Mirošovské stěny (Mieroszówskie Ściany), na severu masiv Lesistej a Góry Suche. Město si v malém centru zachovává ráz z 18. století. Pro Česko je vstupní branou do Polska.

2. Kamenné hory (Góry Kamienne)

Jedná se o dlouhý a úzký pás horských hřbetů táhnoucí se podél česko - polské hranice. Je tvořen převážně jen vulkanickými horninami a je dělen do několika částí. Na západě jsou to Góry Krucze (Vraní hory), Czarny Las (Černý les) a masiv Lesistej. Východně od údolí řeky Stěnava (Ścinawka) pak Javoří hory (Góry Suche). Jako rozsáhlý přírodní celek obohacený o mnoho významných kulturních a stavebních památek jsou významnou turistickou oblastí.

3. Glazy Krasnoludków

Jedná se o okouzlující, málo známé skalní městečko, které ale určitě stojí za poznání. Pískovcové skalní útvary se zde v hojném množství nachází v podobě tzv. skalních hřibů. Podél nich prochází prohlídková stezka. Oblast je přístupná od obce Gorzeszów, někdy je také nazývána Skalki Gorzeszówskie. V obci se nachází i několik solitérních skalních věží - např. Ďábelský balvan "Diabelska Maczuga").

4. Křešov (Krzeszów)

V této obci se nachází jeden z nejvýznamnějších klášterů v Polsku, který byl budován od r. 1242, kdy se zde usadili benediktini a později cisterciáci. Areál se postupně rozrůstal až do dnešní převážně barokní podoby. Jeho centrem je hlavní opatský kostel Panny Marie s mohutným a zdobným portálem se dvěma věžemi, hrobka slezských Piastovců a kostel sv. Josefa. Na unikátní úpravě staveb se podílelo mnoho špičkových barokních umělců ze Slezska i Čech. Tento barokní skvost kandiduje na zápis do seznamu UNESCO.

5. Betlejem

Západně od Křešova se nachází velké množství barokních kalvárií a kaplí vybudovaných v 17. a 18. století. Za nimi se v lese u Vraních hor nachází Betlejem, unikátní dřevěný letní pavilon opatů
křešovského kláštera. Byl vybudován v r. 1670 na pilotách nad hladinou pramene. Vnitřní stěny pavilonu jsou bohatě zdobeny barokní výmalbou s náboženskou tématikou.

6. Vraní hory (Góry Krucze - Krkavčí hory)

Vraní hory jsou součástí pásma Kamenných hor (Gór Kamiennych) tvořeného různými vulkanity. Nejvyšším bodem je Královecký Špičák (880,6 m n. m.). Ostré kopce jsou dobře vidět už z dálky. Najdete tu mnoho skalních lokalit, další zajímavostí jsou načervenalé vulkanické horniny. Tipem na výlet je například Čertova rokle pod Mravenčím vrchem s ryolitovými skalisky nebo neobvykle silný pramen připomínající krasovou vyvěračku ve vápencové jeskynní oblasti pod Bečkovským vrchem.

7. Chelmsko Śląskie

V obci s převážně venkovskou zástavbou se nachází zajímavý soubor dřevěných podsíňových domů tkalců budovaný speciálně právě pro přistěhovalé tkalce z Čech. Jeden z nich se nazývá "Dvanáct apoštolů" z r. 1707. Malému náměstí dominují renesanční domy s podloubím a barokní kostel sv. Josefa z r. 1690.

8. Łączna

Malá zemědělská a rekreační obec leží mezi pískovcovými hřebeny masivů Róg (712 m n. m.) a Dziób (694 m n. m.)blízko Čertovských skal. Za návštěvu stojí místní zoo farma.

9. Čertovské skály (Czartowskie Skały)

V zalesněném terénu mezi obcemi Lączna a Różana vystupují dva skalní hřbety (bastiony) tvořené červeně zbarvenými triasovými pískovci, které jsou až 20 m vysoké. Na povrchu skalních stěn jsou erozně vymodelovány skalní římsy, skalní dutiny a v nejvyšší partii i skalní okna. Triasové pískovce jsou podstatně starší než pískovce svrchnokřídové, které vytvářejí známá skalní města. Čertovské skály jsou z geologického hlediska skutečný unikát, nic podobného v jiných křídových pískovcích neuvidíte.

10. Meziměstí

Obec leží v horní části Broumovské kotliny kousek od česko - polské hranice. První písemné zmínky jsou z r. 1408. Zajímavé je, že právě Meziměstí bylo původně součástí obce Vižňov, z níž byla později vyčleněna. Ze stavebních památek je významný zámeček z r. 1749 nebo bývalé letní sídlo broumovského opata a empírový kamenný most, technická památka z r. 1827. Železniční stanice zde byla vybudována na konci 19. století ve směru Broumov - Choceň. Jejím cílem bylo spojit tehdejší Prusko s Rakouskem-Uherskem. Stavba si vyžádala 10 lidských životů a stála téměř 16 milionů zlatých.