Z Broumova k vodní nádrži Zalew a zpět

10.12.2019

délka: 29 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 10

Trasa vede z větší části po málo frekventovaných silnicích. V úseku horní Božanov - horní Martínkovice si užijete lesní terén pod Broumovskými stěnami. Dojedete do polské obce Radków k rekreační vodní nádrži Zalew s výhledy na Národní park Stolové hory a Broumovské stěny. Cílem pro vás bude návštěva vojenského hřbitova a upravená cyklostezka údolím Stěnavy mířící zpět do Broumova.

1. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštním prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosílie.

Již více než sedm století je správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny město Broumov.

2. Božanov

Zemědělská obec na úpatí Stolových hor a Broumovských stěn byla založena během benediktinské kolonizace. Stavba dnešního kostela sv. Máří Magdalény je z let 1735 - 43 na místě původního dřevěného ze 13. století. Kostel byl vybudován podle plánů K. I. Dientzenhofera a patří tak do tzv. Broumovské skupiny kostelů. Sousední hřbitovní brána je z 16. století. Nad dolní částí obce je zajímavá Mariánská studánka s poutní kaplí P. Marie Lurdské z r. 1890. Stavebně významné jsou i statky tzv. broumovského typu a množství kamenných plastik a křížů v obci i okolí.

3. Stolové hory (Góry Stołowe)

Národní park Stolové hory patří k nejkrásnějším pohořím v Sudetech a jsou jednou z nejnavštěvovanějších přírodních atraktivit Polska. Pohoří leží asi 10 km severně od lázní Kudowa Zdrój. Jejich vrcholy jsou ploché, jak naznačuje sám jejich název. Skalní útvary vznikly v mořském prostředí, které asi před 100 mil. let vystoupilo na povrch. Tyto hory navazují nad obcí Božanov na geologicky podobné Broumovské stěny.

4. Radków (česky Radkov nebo Hrádek, německy Winschelburg)

Městečko s centrem nad údolím říčky Pośna (390 m n. m.) je dnes letoviskem a střediskem těžby a zpracování kamene z blízkých pískovcových lomů. Ve 13. století zde byl hrádek střežící cestu do Čech. Od pol. 19. století byly zakládány průmyslové závody, v r. 1895 byly otevřeny velké pískovcové lomy. Radków je vstupním místem do Stolových hor. V obci se nachází vodní plocha využívaná pro rekreaci a sport zvaná Zalew.

5. Zalew Radkowski

Poblíž malebného městečka Radków a těsně při česko - polské hranici se mezi svahy Stolových hor a hřebenem Guzowata nachází hladina vodní nádrže zvané Zalew. Je využívaná ke koupání, rekreaci a vodním sportům, k čemuž slouží i další vybavení v podobě hotelu, pensionů, rekreačních chat, restaurací a tábořišť. Pod sypanou hrází (s příjezdem od Radkówa) je parkoviště. A protože jsou v nádrži ryby, na své si přijdou i rybáři.

6. Studená Voda

Tato malá osada je dnes součástí obce Božanov. Leží v údolí mezi severním úpatím Stolových hor a Božanovským vrchem (496 m n. m.). Do druhé světové války zde existovala vyhlášená hospoda (dnes letní chatový tábor), která bývala oblíbeným výletním místem a nástupištěm do několika turisticky značených tras na Stolové hory. Údolím a osadou prochází cyklotrasa (vhodná i jako pěší trasa) z polského Radkówa.

7. Broumovské stěny

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Stěny jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou. V úseku Machovský kříž - Hvězda se dochovalo unikátní turistické značení z r. 1888 vtesané do skal.

8. Martínkovice

Dlouhá lánová obec se vine od úpatí Broumovských stěn k řece Stěnavě. Byla založena během benediktinské kolonizace v r. 1255 údajně na místě ještě staršího slovanského osídlení. Významnou stavební památkou je barokní kostel sv. Jiří a sv. Martina dostavěný r. 1698 na místě staršího dřevěného kostela. Nachází se v dolní části obce ve svahu návrší Hoprich.

9. Vojenský hřbitov v Martínkovicích

V dolní části obce (u Martínkovického potoka) byl v r. 1915, tedy v době 1. světové války, zřízen velký zajatecký tábor. V něm bylo shromážděno až 30 tisíc válečných zajatců (většinou Rusů, Srbů, Italů) a politických vězňů. Nedostatečná péče vedla k epidemiím, jimž tisíce vězňů, ale i rakouských vojáků podlehlo. Na místě tábora a hromadných hrobů stojí důstojný pomník. Místo je pietně upraveno a přístupné je po odbočce kolem areálu Letiště Broumov.

10. Řeka Stěnava

Řeka Stěnava (Ścinawka) pramení na území Polska nedaleko města Wałbrzych. Od Meziměstí po Otovice protéká Broumovskou kotlinou, kterou odvodňuje. Mezi obcemi Otovice a Tłumaczów znovu vtéká na území polské Kladské kotliny, kde se stává přítokem řeky Nysa Kłodzka. Voda z Broumovské kotliny směřuje do Baltského moře. Název Stěnava dostala od jejího průtoku podél hřebene Broumovských stěn (původně jmenovaných jen Stěny)