Z Božanova na Velkou Hejšovinu

25.09.2019

délka: 20 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, náročná
počet zastavení: 10

Trasa vás zavede do sousedního polského území pískovcových Stolových hor (z konečné zastávky autobusů v Božanově). Přes osadu Studená Voda vystoupáte okolo vodní rekreační nádrže Zalew přes vodopády Pośny až na Hejšovinu (Szczeliniec Wielki), nejvyšší vrchol Stolových hor s unikátním skalním reliéfem a četnými vyhlídkami. Přes Karłów na jižním úpatí Hejšoviny se trasa přes osadu Pasterka a sedlo Machovský kříž vrací na české území a sestupuje do svého výchozího bodu v Božanově.

Pozn.:
Po výstupu nad vodopády Pośny lze na Hejšovinu vystoupat dvěma způsoby:

a) odbočením vpravo po modře
značené cestě (2,5 km)

b) odbočením vlevo po modře a
červeně značené cestě (3 km)

1. Božanov

Zemědělská obec na úpatí Stolových hor a Broumovských stěn byla založena během benediktinské kolonizace. Stavba dnešního kostela sv. Máří Magdalény je z let 1735 - 43 na místě původního dřevěného ze 13. století. Kostel byl vybudován podle plánů K. I. Dientzenhofera a patří tak do tzv. Broumovské skupiny kostelů. Sousední hřbitovní brána je z 16. století. Nad dolní částí obce je zajímavá Mariánská studánka s poutní kaplí P. Marie Lurdské z r. 1890. Stavebně významné jsou i statky tzv. broumovského typu a množství kamenných plastik a křížů v obci i okolí.

2. Studená Voda

Tato malá osada je dnes součástí obce Božanov. Leží v údolí mezi severním úpatím Stolových hor a Božanovským vrchem (496 m n. m.). Do druhé světové války zde existovala vyhlášená hospoda (dnes letní chatový tábor) a bývala oblíbeným výletním místem a nástupištěm do několika turisticky značených tras na Stolové hory. Údolím a osadou prochází cyklotrasa (vhodná i jako pěší trasa) přes státní hranici k dalšímu bodu vaší trasy - vodní nádrži Zalew.

3. Zalew Radkowski

Poblíž malebného městečka Radków a těsně při česko - polské hranici se mezi svahy Stolových hor a hřebenem Guzowata nachází hladina vodní nádrže zvané Zalew. Nádrž s čistou vodou je využívaná ke koupání, rekreaci a vodním sportům, k čemuž slouží i další vybavení v podobě hotelu, pensionů, rekreačních chat, restaurací a tábořišť. Pod sypanou hrází (s příjezdem od Radkówa) je parkoviště aut. A protože jsou v nádrži ryby, na své si přijdou i rybáři.

4. Stolové hory (Góry Stołowe)

Národní park Stolové hory patří k nejkrásnějším pohořím v Sudetech a jsou jednou z nejnavštěvovanějších přírodních atraktivit Polska. Pohoří leží asi 10 km severně od lázní Kudowa Zdrój. Jejich vrcholy jsou ploché, jak naznačuje sám jejich název. Skalní útvary vznikly v mořském prostředí, které asi před 100 mil. let vystoupilo na povrch. Tyto hory navazují nad obcí Božanov na geologicky podobné Broumovské stěny.

5. Vodopády Pośny (Wodospady Pośny)

Vodní kaskády vznikly pod Velkou Hejšovinou z mnoha pramínků potoka Pośna, který stéká z hor dolů k Radkówu skalnatou a zalesněnou soutěskou. Nad nimi byla před první světovou válkou vybudována turistická ubytovna s restaurací a umělou vodní nádrží, díky které zesílil potok i samotné vodopády. Pod jednou z nádrží byla vytesána fontána, ze které tryskal několik metrů vysoký vodotrysk. Po válce již nebylo nikoho, kdo by udržoval turistické stezky a kdo by pečoval o důmyslný systém nádrží a koryt. Voda byla odkloněna do nové vodárny a ta do dneška zásobuje pitnou vodou obec Radków. Dnes jsou vodopády téměř zapomenutým místem, kdysi ale byly hlavní atrakcí Stolových hor.

6. Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki)

Nejvyšší skalní masiv Stolových hor s fantastickými skalními útvary a dalekými výhledy se stal jedním z nejatraktivnějších cílů turistů. K těm prvním patřil i J. W. Goethe, který do místa dnešní chaty vystoupal již v r. 1790. Práce na zpřístupnění vrcholu a zprůchodnění vrcholových stezek proběhly v letech 1790 - 1830, o chvilku později zde byla vybudována horská chata ve švýcarském stylu. Průchod po vyhlídkách na vrcholu je zpoplatněn.

7. Karlov (Karłów)

Osada leží na náhorní plošině Stolových hor pod Velkou Hejšovinou. Byla založena na česko - slezské cestě r. 1730 z příkazu císaře Karla VI. V r. 1836 zde byl postaven vyhlášený hostinec "Pod Hejšovinou" rodiny Stiebler. Obec je dnes vyhlášeným turistickým centrem a vstupním místem do nejznámějších částí Stolových hor.

8. Pasterka

Obec se nachází na úpatí Hejšoviny ve výšce 680 - 720 m n. m. Byla založena českými kolonisty ve 14. a 15. století a příslušela ke kladskému hrabství. Uvidíte zde barokní kostel sv. Jana Křtitele z 18. století postavený na místě dřevěné kaple z r. 1612. Tato malinká osada je důležitým centrem turistiky a křižovatkou turistických tras po polském i českém území s řadou ubytovacích objektů (i chatou polského Klubu turistů PTTK).

9. Machovský kříž

Jedná se o horské sedlo s pískovcovým barokním křížem z r. 1859 na rozhraní Stolových hor a Broumovských stěn. Používá se i k pěšímu přechodu mezi Broumovskem a Machovskem. Staré benediktinské značení začíná v blízkosti kamenného pilíře u státní hranice (100 m jižněji) s číselným označením "1". Značení se čísluje vzestupně směrem k severu po skalnatém hřebenu Broumovských stěn a končí kamenným pilířem před kaplí na Hvězdě.

10. Broumovské stěny

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Stěny jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou.