Vyhlídková severní část Broumovské kotliny

10.12.2019

délka: 28,5 km
časová a fyzická náročnost: půldenní, nenáročná
počet zastavení: 10

Trasa prochází severní částí Broumovské kotliny po málo frekventovaných silnicích (v úseku Jetřichovská křížovatka - Amerika také po lesní cestě). Užijete si výhledů na krajinu Javořích hor a Broumovských stěn. Obce tvoří společně s okolní přírodou malebný celek, který je hodnotnou a turisticky vyhledávanou součástí Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Téměř v cíli výletu si můžete z obce Křinice vyšlápnout pěšky na vyhlídku Hvězda (3 km).

1. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštím prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosílie.

2. Olivětín

Předměstí Broumova zvané Olivětín leží severně od centra města v údolí řeky Stěnavy pod zalesněným návrším Ráj. Větší průmyslové objekty patří textilnímu podniku s výrobou froté, damašku a brokátu. Nejzajímavějším objektem je původně klášterní benediktinský pivovar, který patřil k velkoveskému klášternímu dvoru. Pěstoval se zde chmel. V současné době pivovar produkuje pivo Olivětínský Opat.

3. Ruprechtice

Obec byla založena v polovině 13. století při benediktinské kolonizaci, písemně je připomenuta ale až v r. 1361. Táhne se od úpatí Javořích hor až k toku řeky Stěnavy. Barokní kostel sv. Jakuba Většího byl na místě původního dřevěného kostelíka z r. 1386 vybudován v letech 1720 - 23 podle plánů K. I. Dientzenhofera. Kostel má oddělenou zvonici z 16. století a faru se znakem broumovského opata z r. 1838. Obec je nástupním místem turistiky v Javořích horách.

4. Javoří hory

Javoří hory (Góry Suche) výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko - polská státní hranice. Nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.

5. Meziměstí

Obec leží v horní části Broumovské kotliny kousek od česko - polské hranice. První písemné zmínky jsou z r. 1408. Zajímavé je, že právě Meziměstí bylo původně součástí obce Vižňov, z níž byla později vyčleněna. Ze stavebních památek je významný zámeček z r. 1749 nebo bývalé letní sídlo broumovského opata a empírový kamenný most, technická památka z r. 1827.

6. Vernéřovice

Vesnice lánového typu byla založena v průběhu benediktinské kolonizace ve 13. století, táhne se od Meziměstí až k úpatí Bukové hory (638 m n. m.). Na malém návrší stojí barokní kostel sv. Michaela archanděla, dílo K. I. Dientzenhofera z let 1719 - 22. Ve zdi kostelní lodi je zazděn renesanční náhrobní kámen z r. 1579 s polychromovaným reliéfem místního šolce (rychtáře) Blasia Meissnera. V obci najdete zástupce zděných statků broumovského typu.

7. Jetřichov

Dnes se jedná o zemědělsko - průmyslovou obec lánového typu. Táhne se od úpatí Broumovských stěn až k řece Stěnavě do středu Broumovské kotliny. Byla založena během benediktinské kolonizace Broumovska. V obci je několik zděných statků broumovského typu a řada venkovských roubených chalup, na návrší k Ráji je tzv. Laudonova kaple.

8. Broumovské stěny

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Jsou plné zajímavě tvarovaných skal, hlubokých roklí, soutěsek a vyhlídkových míst. Stěny jsou protkány také hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou. V úseku Machovský kříž - Hvězda se dochovalo unikátní turistické značení z r. 1888 vtesané do skal.

9. Rozcestí u restaurace Amerika

Jedná se o křižovatku cyklotras a pěších tras na horním konci Křinic pod zalesněným úpatím Broumovských stěn. Rozcestí je nástupním místem k výstupu na Hvězdu, stěžejní vyhlídku na tomto skalnatém hřebenu. V okolí se nachází lesní kaple sv. Huberta s obnovenou křížovou cestou, během výstupu na Hvězdu půjdete i kolem kaple Panny Marie Hvězdy Jitřní. V restauraci Amerika máte jednu z mála možností občerstvení v celých Stěnách.

10. Křinice

Vesnice lánového (kolonizačního) typu byla založena v r. 1255 v průběhu benediktinské kolonizace celé Broumovské kotliny. Zástavba obce se táhne v délce 5 km od Broumova (Krimsu) vzhůru podél Křinického potoka až k úpatí Broumovských stěn. V obci se dochovaly zemědělské usedlosti, tzv. "statky broumovského typu", a množství drobných sakrálních staveb.