V srdci Javořích hor

10.12.2019

délka trasa: 22,5 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, náročná
počet zastavení: 8

Trasa začíná v Broumově, vede mezi poli a za lomem s naučnou stezkou v obci Rožmitál zvolna stoupá po modře značené cestě na hraniční hřeben Javořích hor. U státní hranice za Třípanským kamenem odbočíte do osady Janovičky (zde máte možnost občerstvení). Znovu vystoupáte na hřeben a po modré dojdete až na Javorový vrch. Odtud již po žlutě značené cestě sestoupíte lesem do obce Heřmánkovice k autobusové zastávce pod kostelem. Trasu si můžete zkrátit autobusovou přepravou ve směru Janovičky - Heřmánkovice až o 10 km.

1. Broumov

Král Přemysl Otakar I. daroval Broumovsko v r. 1213 benediktinskému řádu. V darovací listině bylo území přirovnáváno ke "krajině děsné v širé pustině". Nacházely se tu husté nepropustné lesy tvořící přirozenou hranici českého přemyslovského státu. Dnes je město Broumov více než sedm století správním, kulturním a hospodářským centrem Brumovské kotliny. Za návštěvu stojí tři nejvýznamnější památky - Benediktinké opatství sv. Václava, dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie a Pivovar Broumov.

2. Rožmitál

Dnes je součástí Broumova, dříve ale býval samostatnou zemědělskou obcí založenou v průběhu benediktinské kolonizace. Nachází se v Broumovské kotlině, její horní konec sousedí s Javořími horami. Zde se nalézá lom na porfyr (dříve bohaté naleziště polodrahokamů) se zajímavou naučnou stezkou. Zástavbu tvoří i řada statků broumovského typu, v obci i okolí se nachází drobné sakrální stavby.

3. Rožmitálský lom

Na konci obce Rožmitál se pod Javořími horami nalézá funkční kamenný lom rozčleněný do několika částí. Odtěženou částí starého lomu vede naučná stezka, která vás seznámí s geologií oblasti, rozdílnými místními biotopy a přírodními fenomény. Starý lom těžaři nezalesnili, vhodnou rekultivací zde udržují skály odkryté tak, aby se tu dařilo živočichům a rostlinám vyhledávajícím teplé a suché klima.

4. Javoří hory

Javoří hory (Góry Suche) výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko - polská státní hranice. Jejich nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.

5. Třípanský kámen

Trasa od Rožmitálu zvolna přechází hřeben Červené hory, kde se nachází tzv. Třípanský kámen. Je to dvoumetrový historický hraniční kámen sloupovitého tvaru a trojúhelníkového půdorysu. Byl vztyčen v r. 1732 na průsečíku hranic Čech, Kladska a Slezska. Na hraničních kamenech byla vytesána značka v podobě břevna se třemi pahýly a také iniciály v té době úřadujícího opata. Obvykle byla ještě vytesána písmena, která označovala jednotlivá panství. Pro broumovské panství: HB (Herrschaft Braunau) a pro polické panství HP (Herrschaft Politz).

6. Janovičky

Nyní výhradně rekreační osada leží vysoko (606 m n. m.) v zalesněných svazích Javořích hor. Vedle soukromých rekreačních objektů (chalupy a chaty) je zde i několik oblíbených restauračních a ubytovacích zařízení. Lokalita nabízí zimní vyžití - sjezdovky s lyžařskými vleky a upravované běžecké stopy. Přes Janovičky prochází hojně používané pěší a cyklistické trasy.

7. Javorový vrch

Zalesněný vrchol Javořích hor dosahuje výšky 777 m n. m., na polském území je nazýván Płoniec. Východně od vrcholu odbočíte z hřebenové hraniční cesty na žlutou turistickou cestu a sestoupíte lesem do obce Hěřmánkovice. Cestou si užijete výhledů na obec a kostel Všech svatých.

8. Heřmánkovice

Obec se táhne od Javořích hor k řece Stěnavě v Broumovské kotlině. Byla založena r. 1253 během benediktinské kolonizace. Významnou památkou je barokní kostel Všech svatých postavený v r. 1723 podle plánů K. I. Dientzenhofera na místě původního ze 13. století. Před kostelem je Kalvárie z r. 1800 a dva smírčí kříže. V obci se nacházejí statky broumovského typu, roubené chalupy a řada drobných sakrálních staveb.