Tichou částí Teplických skal

19.08.2019

délka: 16 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 8

Trasa prochází klidnou a tichou částí Teplických skal mimo rušný hlavní prohlídkový okruh. Z Teplic nad Metují vede po žlutě značené cestě pod vrchem Růžek do osady Skály (zámek a zřícenina hradu), odtud po zeleně značené cestě vystoupáte na vrch Čáp s rozhlednou (786 m n. m.). Skalním Bludištěm přes Kraví horu a vyhlídku u Lokomotivy poté sestoupíte zase zpět do Teplic nad Metují.

1. Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují leží v objetí lesů a skal. Je známým letoviskem a turistickým centrem s atraktivním okolím, nástupním místem k poznání Adršpašsko - teplických skal. Obec byla založena již ve 12. století. O století později zdejší území osídlil panský rod Hronů. Dlouhou historii připomínají unikátní stavební památky (např. kostel sv. Vavřince, Horní zámek, Dolní zámek a kostel Panny Marie Pomocné s poustevnou).

2. Osada Skály

Nad malou osadou Skály (zámek a zřícenina hradu) ležící v nadmořské výšce 646 m n. m. se na konci pískovcového skalního hřbetu Růžek nachází zřícenina středověkého hradu Skály z konce 14. století. Původní název osady i hradu byl "Katzenstein" (Kočičí hrad), později "Bischofstein". Zřícenina dnes slouží jako vyhlídka. V osadě pod hradem se na místě původní tvrze nachází barokní zámeček, který byl od pol. 17. století letním sídlem královéhradeckých biskupů. Dnes je využíván jako restaurační zařízení.

3. Teplické skály

Teplické skalní město je nejnavštěvovanější částí Teplických skal a přes Vlčí rokli se propojuje s Adršpašskými skalami. Turistický okruh je dlouhý 6 km a v porovnání s trasou Adršpašskými skalami je fyzicky více náročný. Vede hlubokými roklemi, skalními soutěskami, částečně i jeskyněmi. Skalní věže dosahují mnohdy výšky až 70 m. Turistický ruch zde vznikl díky obtížnosti skalních terénů až v 19. století.

4. Vrch Čáp

Vrch Čáp s nadmořskou výškou 786 m je nejvyšším bodem Adršpašsko - teplických skal a svou polohou na jejich jihozápadním okraji vždy poskytoval mimořádný kruhový výhled. Jedná se proto o oblíbené a celoročně navštěvované místo. Nedávno zde byla vybudována rozhledna, z níž je daleký výhled nejen na hřebeny hraničních hor a Krkonoš, ale i do nitra Čech.

5. Skalní bludiště

Jedná se o rozlehlou pískovcovou plošinu, která je rozbrázděna roklemi a rozsedlinami do chaotického skalního terénu trefně nazývaného Skalní bludiště. Tvoří tak značně nepřehledný a těžko průstupný skalní terén. Prochází jím zeleně značená stezka od jižního okraje s vrcholy Čáp (786 m n.  m.), Supí skály (771 m n. m.) a Kraví hora (730 m n. m.) na sever až po sestup do Teplic nad Metují.

6. Kraví hora

Kraví hora vystupuje na jižním okraji Skalního bludiště. Nabízí výhled na blízký skalní terén i do vzdálenější krajiny. V okolí se nachází soustava roklí a erozních rýh a je rozbrázděna na jednotlivé skalní hřbety, pilíře i skalní věže. Na jejich modelaci se zde podílí i rezavé železité povrchy skal (inkrustace). Zdejší vegetace je ovlivněna růstem na pískovcovém povrchu a jeho chudém substrátu.

7. Lokomotiva

Na skalním pilíři vyčnívajícím z okraje plošiny Skalního bludiště vysoko nad údolím Metuje je erozně vymodelován skalní útvar nazvaný Lokomotiva. Poskytuje výhled do údolí Metuje, na Střmenské Podhradí (se vstupem do Teplického skalního města), zbytky hradu Střmen, vyústění Vlčí rokle a na skalní svahy protějších částí Teplických i Adršpašských skal. V blízkosti Lokomotivy se nachází více pseudokrasových jeskyní. Začíná zde příkrý sestup do údolí Metuje.

8. Ivanitská poustevna a kostel Panny Marie Pomocné

V tiché části Teplic nad Metují zvané Kamenec (nad Dolním zámkem) se nachází poustevnický areál s kostelem. Je unikátní svým vznikem, historií i zachováním do dnešních dnů. V r. 1753 ho nechal vybudovat Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu, šlechtic a bohatý pražský lékař, který se poté rozhodl zde žít poustevnickým životem. Kostel i celý areál poustevny je výjimečný svým provedením, mimořádnými rokokovými freskami, bohatou duchovní symbolikou a zajímavou historií i osudem.