Quest Adršpach II: Starozámecký vrch

19.08.2019

délka: 5 km
časová a fyzická náročnost: polodenní, mírně náročná
počet zastavení: 8

Trasa vede od vstupu do Adršpašských skal nejprve Dolním Adršpachem okolo zámku s Horolezeckým muzeem a poté okolo hrázděné budovy Umlaufova statku až ke zřícenině hradu Adršpach na skalním vrcholu Starozámeckého vrchu (581 m n. m.). Vedle skromných zbytků hradní stavby je součástí hradního areálu i skalní plošina s vyhlídkou. Po sestupu se stejnou cestou vrátíte ke vstupu do skal.

1. Adršpašské skalní město

Toto skalní bludiště je pouze malou částí komplexu Adršpašsko - teplických skal. Jejich neznámé nitro bylo prozkoumáváno počínaje 18. stoletím. Až v průběhu 19. stol. spojeného s rozvojem turistiky a při stoupajícím zájmu o přírodu bylo Adršpašské skalní město postupně zpřístupněno včetně plavby pramicí po jezírku. Prohlídkový okruh prochází těmi nejzajímavějšími skalními partiemi s výškou věží až 100 m. Skalní útvary zde dosahují bizarních tvarů i velikostí.

2. Obec Adršpach

Zemědělsko-průmyslová obec, původně dělená na Horní a Dolní Adršpach, je dnes rušným centrem cestovního ruchu a nástupním místem do atraktivního Adršpašského skalního města. Na Starozámeckém vrchu byl ve 13. stol. založen hrad (Althaus), který byl v r. 1477 Slezany vykoupen a rozbořen. Obec pod hradem je připomínaná již k r. 1270. Na místě středověké tvrze v Dolním Adršpachu byl v r. 1580 dokončen renesanční zámek, dnes Muzeum horolezectví.

3. Dolní Adršpach

Dolní Adršpach je částí obce Adršpach a nachází se mezi masivem Adršpašských skal a mírnými svahy postupujícími od Křížového a Dlouhého vrchu. Vedle železniční stanice a záchytného parkoviště u vstupu do Adršpašského skalního města se nachází množství objektů podnikajících ve službách cestovního ruchu. I v další zástavbě této části obce je řada hotelů, restaurací a penzionů. Historickou památkou je renesanční zámek a hrázděný Umlaufův statek.

4. Zámek Adršpach

Na místě tvrze Berků z Dubé z počátku 15. stol. dal v letech 1577 - 1580 Adam Bohdanecký z Hodkova postavit renesanční zámek, později mnohokrát přestavovaný. Posledním majitelem zámku do r. 1945 byla rodina Nádherných. Po konfiskaci státem byl zámek vyrabován vč. terasovité zahrady vyhlášené velkým počtem pěnišníků (rododendronů) a bohatého tropického skleníku a desítky let chátral. Důstojné využití našel až po opravách ve 21. století (Horolezecké muzeum aj.).

5. Umlaufův statek

Nejvýznamnější památkou lidové architektury na Adršpašsku je hrázděný dům franckého typu č.p. 31. zvaný Umlaufův statek. Na kamenné podezdívce o rozměru 12,2 x 18 m stojí roubené přízemí s hrázděným patrem s letopočtem o vzniku stavby v r. 1670 ve štítě. Budova bývala po 200 let rychtou a byly tam schraňovány gruntovní knihy, písemnosti a pečetě, ale také rychtářská hůl a sekera opředená místní pověstí. Budova je dnes oblíbeným pensionem.

6. Hrad Adršpach

Na skalnatém a zalesněném vrchu jihozápadně od Dolního Adršpachu se nachází rozlehlá zřícenina hradu Adršpach zvaného také Althaus, Raubschloss nebo Starý hrad. Byl založen ve 13. století jako opěrný bod při české zemské hranici, po r. 1367 se dostal do rukou pánů z Dubé. Spolu s dalšími hrady byl Adršpach v r. 1447 městy ve Slezsku zakoupen a zbourán. Skalní bašta umožňuje výhled na obec a Adršpašské skály. V současnosti hrad připomínají jen nepatrné zbytky.

7. Polická vrchovina

Jedná se o střední část Broumovské vrchoviny a je tvořena sedimentárními horninami svrchní křídy, z nichž pískovce svým divokým skalním reliéfem vytvářejí skalní města Adršpašsko - teplických skal, Ostaše, Broumovských stěn i Stolových hor. Společně tvoří velmi malebnou krajinu Machovska, Policka, Teplicka a Stárkovska. Ve svém nitru ukrývá velké zásoby podzemních vod.

8. Adršpašsko - teplické skály

Národní přírodní rezervace Adršpašsko - teplické skály s rozlohou 1803,4 ha je největším celistvým skalním městem v ČR a největším maloplošným chráněným územím v CHKO Broumovsko. Je zde především ochraňován unikátní skalní povrchový i podzemní reliéf vzniklý na kvádrových pískovcích (vč. jeskyní) i rozsáhlé lesní porosty s pestrou i chráněnou květenou a zvířenou. Společně představují vědecky i krajinářsky vysoce hodnotný přírodní celek.