Quest Adršpach I: Naučná stezka Křížový vrch

19.08.2019

délka: 3 km
časová a fyzická náročnost: max. 2 hod., středně náročná
počet zastavení: 6

Krátká pěší trasa začíná a končí u vstupu do Adršpašského skalního města. Náročnější je jen krátký výstup na samotný Křížový vrch ve skalním terénu. Cestu z počátku lemuje naučná stezka "Pod Křížovým vrchem". Po ní dojdete až k soše sv. Václava. Na zpáteční cestě vystoupáte po dřevěném schodišti, které lemuje obnovenou křížovou cestu až na vrchol vyhlídkové plošiny se železným křížem z 19. století.

1. Obec Adršpach

Dříve zemědělsko - průmyslová obec je dnes rušným centrem cestovního ruchu a nástupním místem do atraktivního Adršpašského skalního města. Na Starozámeckém vrchu byl ve 13. století založen hrad (Althaus), který byl v r. 1477 Slezany vykoupen a rozbořen. Obec pod hradem je zmiňována již v r. 1270. Na místě středověké tvrze byl v r. 1580 dokončen renesanční zámek, dnes se tam nachází i stálá expozice Muzea horolezectví.

2. Adršpašské skály

Adršpašské skály jsou spolu s Teplickými skalami při společné rozloze 20 km2 naším největším souvislým pískovcovým skalním masivem. Jádrem Adršpašských skal je atraktivní skalní město s výškou skalních útvarů až 100 m a s řadou dalších unikátních přírodních zajímavostí. V rámci prohlídkového okruhu projdete ty nejzajímavější vyhlídky a budete si moci přikoupit i plavbu na jezírku přímo ve skalách.

3. Křížový vrch

Osamocený pískovcový skalní vrch s výškou 667 m se nachází na žlutě značené turistické trase z Adršpachu do Zdoňova. Na zalesněném vrcholu se nachází množství pískovcových skalních věží využívaných horolezci. Pro turisty je atraktivní i průchod podél křížové cesty, po které byl tento vrch nazván. Z nejvyššího bodu budete mít zajímavé výhledy na blízké skalní město a okolí, ale i na vzdálené horské hřebeny na obzoru.

4. Křížová cesta

Křížová cesta na Křížový vrch byla vybudována v 17. století. Jednotlivá zastavení mají dnes podobu litinových plastik a jsou ve skalních výklencích rozmístěna v romantickém skalním prostředí. Železný kříž je z r. 1857, ale jeho pískovcový podstavec s plastikami sv. Anny, Josefa a Jana Nepomuckého je již z r. 1718. Starší kříž zde nechal vztyčit J. G. Scheidheuer, sekretář
adršpašského hraběte.

5. Zdoňov

Zemědělská obec leží severně od Adršpachu a poprvé je v místních kronikách připomínána již v r. 1289. Původní gotický kostel byl kolem r. 1600 přestavěn na renesanční, v kostelní kryptě jsou pohřbeni držitelé panství Adršpach. V obci se dochoval pranýř s okovy s letopočtem poslední zdejší popravy v r. 1668 a také více statků broumovského typu. Poblíž Zdoňova (v lokalitě Kopeček) se nachází ruina poutního barokního kostela z r. 1667, v r. 1786 zrušeného josefínským nařízením.

6. Svatý Václav

Na nejvyšším místě cesty zvané "Alej" mezi Dolním Adršpachem a Zdoňovem se dnes na zalesněném plochém hřbetu "Na výšině" nachází socha sv. Václava. Roku 1802 ji zde nechala vystavět rodina Assmanových ze Zdoňova. V r. 1937 byla již tak poškozená, že byla na náklady barona Nádherného (majitele zámku v Adršpachu) vyměněna. Autorem toho novějšího díla je známý místní sochař Schwantner.