Přes Ráj do Meziměstí

25.09.2019

délka: 10,5 km
časová a fyzická náročnost: půldenní, lehká 
počet zastavení: 9

Trasa vede po červeně značené cestě z Broumova do Meziměstí nejprve po táhlém hřbetu Mlýnského vrchu. V oblasti zvané Ráj nabízí malebné výhledy od středu Broumovské kotliny až k horskému panoramatu. Pod Jetřichovem překročíte řeku Stěnavu a kolem kostela v Ruprechticích dojdete až do Meziměstí. Zde máte možnost využít koupaliště AQA Land (návrat do Broumova je možný autobusem či vlakem).

1. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštím prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosílie.

2. Broumovské stěny

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Stěny jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou.

3. Javoří hory

Javoří hory výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko - polská státní hranice. Nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.

4. V Ráji

Ráj je celoročně oblíbené vycházkové místo místních obyvatel. Cesta, která sem vystupuje z města, nabízí široké výhledy na velkou část Broumovské kotliny, pískovcové Broumovské stěny, vulkanické Javoří hory a polské Stolové hory. Za jasných slunných dní ovšem dohlédnete i na mnohem vzdálenější Kralický Sněžník nebo Sněžku v Krkonoších. Návrší nese
pojmenování podle místní legendy - v těchto místech u lesního pramenu kdysi visel obrázek "Adam a Eva v ráji".

5. Mlýnský vrch

Táhlé návrší vystupuje nad pravým břehem řeky Stěnavy mezi Meziměstím a Broumovem, místy i se skalními sruby a stěnami. Hřeben dosahuje výšky 521 m n. m., nejvýše uprostřed Broumovské kotliny. Masiv je tvořen sedimenty a vulkanity geologického období permu, v břidlicích a vápencích je několik významných paleontologických lokalit s fosíliemi permských rostlin i živočichů. Červeně značená hřebenová cesta poskytuje mnoho zajímavých výhledů.

6. Jetřichov

Dnes se jedná o zemědělsko - průmyslovou obec lánového typu. Táhne se od úpatí Broumovských stěn až k řece Stěnavě do středu Broumovské kotliny. Byla založena při benediktinské kolonizaci Broumovska, písemně je poprvé připomenuta ale až na přelomu 14. a 15. století. V obci je několik zděných statků broumovského typu a řada venkovských roubených chalup, na návrší k Ráji je tzv. Laudonova kaple.

7. Stěnava

Řeka protéká podél Broumovských stěn, pramení v Polsku nedaleko města Wałbrzych. Protéká Meziměstím, Broumovem a v Otovicích české území opouští zpět do Polska. Celková délka toku je 62 km. Tvoří osu celé Broumovské kotliny. Název řeka dostala od jejího průtoku podél hřebene Broumovských stěn (původně jmenovaných jen Stěny).

8. Ruprechtice

Obec byla založena v polovině 13. století při benediktinské kolonizaci, písemně je připomenuta ale až v r. 1361. Táhne se od úpatí Javořích hor až k toku řeky Stěnavy. Barokní kostel sv. Jakuba Většího byl na místě původního dřevěného kostelíka z r. 1386 vybudován v letech 1720 - 23 podle plánů K. I. Dientzenhofera. Kostel má oddělenou zvonici z 16. století. Fara se znakem broumovského opata je z její opravy ukončené r. 1838. Obec je nástupním místem turistiky v Javořích horách.

9. Meziměstí

Obec leží v horní části Broumovské kotliny kousek od česko - polské hranice. První písemné zmínky jsou z r. 1408. Ze stavebních památek je významný zámeček z r. 1749 nebo bývalé letní sídlo broumovského opata a empírový kamenný most, technická památka z r. 1827. Zajímavostí je, že Meziměstí bylo původně součástí obce Vižňov, od které se později oddělilo, a dnes je naopak Vižňov součástí Meziměstí.