Přes Ostaš a Kočičí skály do Dědova nebo Teplic n. Metují

25.09.2019

délka: 10,5/12 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 10

Na této trase se seznámíte se skalní oblastí Ostaše a Kočičích skal, z vyhlídkové Frýdlantské skály si užijete dalekých výhledů do okolní krajiny. Červeně značená trasa stoupá od autobusové zastávky "Pěkov, Ostaš" do osady Ostaš (křižovatka turist. cest). Modrá značka vás odtud vyvede přes skalní Bludiště na vyhlídkový vrchol Ostaše a zpět. Zeleně značená část trasy poté míří do Kočičích skal. Dále sestoupíte do údolí Klučanka, odkud máte možnost pokračovat po červeně značené cestě do obce Dědov (10,5 km) nebo po žluté přes Lachov do Teplic nad Metují (12 km).

1. Pěkov - pod Ostašem

Jedná se o silniční křižovatku se směry na města Broumov, Teplice nad Metují a Police nad Metují v nejnižší části obce, na úpatí pískovcového masivu Ostaš a Kočičí skály. Odtud můžete k osadě Ostaš dojít pěšky po červeně značené cestě nebo autem po silnici a zaparkovat u vstupu do skalního okruhu. Pěkov byl po odtržení Sudet v r. 1938 poslední vesnicí na rozhraní česko - německého území, tzv. Sudet. Sousední obec Hony už byla německá.

2. Polická vrchovina

Podobně jako střední část Broumovské vrchoviny je tvořena sedimentárními horninami svrchní křídy, z nichž kvádrové pískovce svým divokým skalním reliéfem vytvářejí skalní města Adršpašsko - teplických skal, Ostaše, Broumovských stěn i Stolových hor. Společně tvoří velmi malebnou krajinu Machovska, Policka, Teplicka a Stárkovska. Ve svém nitru ukrývá velké zásoby vysoce kvalitních podzemních vod.

3. Osada Ostaš

Malá osada je významnou křižovatkou turistických tras. Turistickému ruchu zde slouží i kiosek s občerstvením, chatová osada a tábořiště. Kaple z r. 1859 stojí na místě kostela sv. Kříže i dřívější dřevěné kaple z r. 1484. Dle řady pověstí s historickým podkladem bylo v této osadě a ve skalních slujích ukryté polické obyvatelstvo. V r. 1421 bylo vyzrazeno a Slezany vyvražděno. Osada je výchozím místem turistů i horolezců do skalních terénů Ostaše a Kočičích skal.

4. Vrch Ostaš

Skalnatá stolová hora Ostaš je méně známým, avšak neméně zajímavým skalním městem. Skládá se z pískovcových věží horního a dolního labyrintu. Východní okraj je rozčleněn do malého skalního města pojmenovaného Bludiště s množstvím osamělých skalních věží i drobných pseudokrasových jeskyní. Z vrcholu Frýdlantské skály (700 m n. m.) jsou daleké výhledy na severní část Polické vrchoviny, vzdálenější hřebeny Jestřebích a Vraních hor nebo Krkonoš. Řada skalních útvarů má zde svoje jméno.

5. Kočičí skály

Skalní oblast Kočičích skal původně tvořila souvislý pískovcový masiv druhohorních kvádrových pískovců, která v průběhu třetihor podél Polického zlomu oproti Ostaši poklesla zhruba o 100 m (603 m n. m.). Severovýchodní okraj pískovcové kry tvoří divoké skalní město s množstvím izolovaných skalních věží i skalních slují (např. Sluj českých bratří nazvaná podle nálezu vytesaného kalichu a letopočtu 1627). Největším skalním útvarem je Kočičí hrádekskrývající ve svém nitru romantickou soustavu průchodných chodbiček, průlezů, jeskyněk a puklin.

6. Klučanka

Jedná se o tektonické údolí vzniklé mezi původně souvislou pískovcovou deskou, která byla později tektonicky rozčleněná na dnešní samostatné pískovcové vrchy. Hlubokým zalesněným údolím protéká stejnojmenný potok. Ten odvodňuje přilehlé zalesněné svahy skalních vrcholů Ostaše, Kočičích skal a Hejdy a následně vtéká do řeky Metuje u obce Dědov. V tomto chladném údolí roste mnoho vzácných a chráněných rostlin (lýkovec, bledule, devětsil, petrklíče). Návštěva je proto nejhezčí brzy na jaře.

7. Hejda

Tento zalesněný vrch (626 m n. m.) je v současnosti pro turisty nepřístupný. Je tektonicky rozčleněný do divokého skalního města s řadou hlubokých roklí, rozsedlin, skalních pilířů a izolovaných skalních věží. Speleologický výzkum zde odhalil větší počet menších pseudokrasových jeskyní s výskytem tzv. kořenových struktur. Ve svahu k údolí Klučanky jsou velmi kvalitní prameny pitné vody.

8. Dědov

Malá malebná vesnička se nachází v údolí řeky Metuje. Dnes je velká část stavebních objektů využívaná rekreačně, vyskytuje se zde i řada roubených chalup. Pozdně barokní kaple sv. Anny je pochází z r. 1755. Obcí prochází silnice Police nad Metují - Teplice nad Metují a železniční trať Choceň - Meziměstí (odtud se tedy snadno vrátíte do Broumova veřejnou dopravou).

9. Lachov

Vesnice má malebnou polohu ve svahu pod pískovcovým vrcholem Hejda. Velké množství stavebních objektů má rekreační využití (roubené chalupy, penziony). Významný je barokní kříž z r. 1781. Obcí prochází silnice Police nad Metují - Teplice nad Metují, blízká je i železniční stanice v Teplicích nad Metují (2 km) se spojením do Meziměstí, Trutnova a Chocně.

10. Teplice nad Metují

Město Teplice nad Metují leží v obklopení lesů a skal. Je to známé letovisko s turistickým centrem a zároveň nástupní místo k poznání Adršpašsko - teplických skal. Obec byla založena již ve 12. století. Ve 13. století zde proběhla kolonizace okolního území panským rodem Hronů. Dlouhou historii připomínají stavební památky jako kostel sv. Vavřince, Horní zámek, Dolní zámek a poutní kostel Panny Marie Pomocné s poustevnou.