Po starém benediktinském značení v Broumovských stěnách

11.12.2019

délka: 21,5 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 10

Trasa vás provede po nejstarší dodnes z části dochované značené turistické cestě. Ta byla po vzniku turistického spolku v Broumově v r. 1886 vybudována správou benediktinského kláštera v Broumově po skalnatém hřebenu Broumovských stěn. Značení vzniklo v r. 1888 zatesáním do skal nebo formou patníků s označením směru do koncových bodů stezky:

* byla označena Hvězda v Broumovských stěnách

písmenem H byla označena Hejšovina (Szczeliniec Wielki) ve Stolových horách

Trasa začíná v Božanově (autobus. zastávka "Božanov, konečná") a končí v Křinicích (autobus. zastávka "Křinice, konečná").

1. Božanov

Zemědělská obec na úpatí Stolových hor a Broumovských stěn byla založena během benediktinské kolonizace. Stavba dnešního kostela sv. Máří Magdalény je z let 1735 - 43 na místě původního dřevěného ze 13. století. Kostel byl vybudován podle plánů K. I. Dientzenhofera a patří tak do tzv. Broumovské skupiny kostelů. Sousední hřbitovní brána je z 16. století. Nad dolní částí obce je zajímavá Mariánská studánka s poutní kaplí P. Marie Lurdské z r. 1890. Stavebně významné jsou i statky tzv. broumovského typu a množství kamenných plastik a křížů v obci i okolí.

2. Broumovské stěny

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Stěny jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou.

3. Machovský kříž

Jedná se o horské sedlo s pískovcovým barokním křížem z r. 1859 na rozhraní Stolových hor a Broumovských stěn. Používá se i k pěšímu přechodu mezi Broumovskem a Machovskem. Staré benediktinské značení začíná v blízkosti kamenného pilíře u státní hranice (100 m jižněji) s číselným označením "1". Značení se čísluje vzestupně směrem k severu po skalnatém hřebenu Broumovských stěn a končí kamenným pilířem před kaplí na Hvězdě.

4. Pánův kříž

Křižovatka lesních i turisticky značených cest leží v sedle pod vrcholem Božanovského Špičáku s turistickým přístřeškem a informačním panelem. Nese rovněž název Oberfořtův kříž podle barokního kříže postaveného nákladem benediktinské správy v r. 1827. Vedla tudy tzv. Vambeřická poutní cesta - náboženská pouť z Police nad Metují do slezských Vambeřic.

5. Slavný

Osada Slavný byla založena až v r. 1561 ve výšce 632 m n. m. a je nejvýše položeným trvale obydleným místem bývalého náchodského okresu těsně pod hřebenem Broumovských stěn. Sedlo Nad Slavným je křižovatkou značených cest a od nepaměti místem přechodu přes Broumovské stěny. Z Broumovské kotliny přes něj bylo přenášeno zboží a hnán dobytek na trhy v Polici nad Metují. Je také místem dalekých výhledů až po Krkonoše.

6. Pánova věž - Pánova cesta

Tato turistická stezka přechází skalním terénem přes Broumovské stěny. Podle pověsti právě tudy v únoru 1619 prchal opat Wolfgang Selender při protestantské vzpouře proti jeho osobě. V této době byl obsazen místními měšťany i klášter v Broumově. Cesta je památkou na tuto událost a podle toho se také nazývá Pánova cesta, podobně se nazývá vysoká skála Pánova věž. V okolí značené cesty se nalézají divoké a romantické skalní partie.

7. Supí hnízdo (Supí koš)

Z této skalní vyhlídky si užijete jedinečného kruhového výhledu. Uvidíte celou Broumovskou kotlinu, Javoří a Soví hory, Stolové hory s nejvyšší Hejšovinou, Orlické hory, Jestřebí hory, Adršpašsko - teplické skály nebo Vraní hory. Za jasných dní dohlédnete až na Krkonoše nebo Králický Sněžník.

8. Skalní divadlo

Je to skalní vyhlídka na hřebenové červeně značené stezce v úseku mezi Supím košem a Hvězdou. Poskytuje malebný výhled z výšky na vysoké skalní stěny, které lemují úzkou, ale hlubokou Kovářovu rokli opředenou množstvím pověstí. Skalnatými svahy Broumovských stěn je v profilu nad roklí dohled přes kopcovitý terén Policka až na vrch Dobrošov a další předhůří Orlických hor.

9. Hvězda

Hvězda je vyhledávaným výletním místem na hřebeni Broumovských stěn (674 m), které je i důležitou křižovatkou turisticky značených cest. Na skalním okraji stál od r. 1670 vysoký kříž s pozlacenou hvězdou, který označoval pěší přechod mezi Broumovskem a Polickem přes Broumovské stěny. Na jeho místě stojí barokní kaple Panny Marie Sněžné s půdorysem pěticípé hvězdy dokončená v r. 1773 podle návrhu K. I. Dientzenhofera. V době její přestavby v r. 1855 byla v jejím sousedství vybudována hájenka s hostincem ve švýcarském slohu - dnešní Chata na Hvězdě. Z verandy atraktivní chaty a z ochozu kaple je vynikající výhled na Broumovskou kotlinu a horské skupiny v jejím pozadí.

10. Rozcestí u restaurace Amerika

Jedná se o křižovatku cyklistických a pěších tras na horním konci Křinic pod zalesněným úpatím Broumovských stěn. Rozcestí je nástupním místem k výstupu na Hvězdu, stěžejní vyhlídku na tomto skalnatém hřebenu. V okolí se nachází lesní kaple sv. Huberta s obnovenou křížovou cestou, během výstupu na Hvězdu půjdete i kolem kaple Panny Marie Hvězdy Jitřní. V restauraci Amerika máte jednu z mála možností občerstvení v celých Stěnách.