Do tajemných skal Policka

04.12.2019

délka: 35,5 km + 10 km pěšky
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 9

Trasa po přejezdu Broumovské kotliny a hřebene Broumovských stěn prochází malebně členěnou krajinou do Polické vrchoviny. Po výšlapu do osady Ostaš nabízí pěší prohlídku skal na stolové hoře Ostaš a v Kočičích skalách. Po sjezdu do Police nad Metují pokračuje kolem poutního areálu v Ochozu a poté se přes malebné obce Suchý Důl, Hlavňov a Hony navrátí zpět do Broumova.

1. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštím prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosílie.

2. Broumovské stěny

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Stěny jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou. V úseku Machovský kříž - Hvězda se dochovalo unikátní turistické značení z r. 1888 vtesané do skal.

3. Honské sedlo (Na Pasách)

Jedná se o jediný silniční přejezd Broumovských stěn mezi městy Broumov - Náchod. Strategickou polohu této cesty a sedla dokládá i více příkladů průchodu vojsk i budování obranných objektů v blízkosti sedla během více staletí (např. Laudonovy valy nebo objekty z 2. světové války). K odvěkému průchodu významné cesty přes zalesněný hřeben se váže i řada zajímavých místních pověstí a bájí. Sedlem prochází i turistické trasy.

4. Polická vrchovina

Právě se nacházíte v oblasti nazývané Polická vrchovina. Jedná se o střední část Broumovské vrchoviny a je tvořena sedimentárními horninami svrchní křídy, z nichž pískovce svým divokým skalním reliéfem vytvářejí skalní města Adršpašsko - teplických skal, Ostaše, Broumovských stěn i Stolových hor. Na vrstvách opuk je vytvořen mírnější reliéf s pastvinami a poli. Společně tvoří velmi malebnou krajinu Machovska, Policka, Teplicka a Stárkovska. Ve svém nitru ukrývá velké zásoby podzemních vod.

5. osada Ostaš

Malá osada je významnou křižovatkou turistických tras. Turistickému ruchu zde slouží i kiosek s občerstvením, chatová osada a tábořiště. Kaple z r. 1859 stojí na místě kostela sv. Kříže i dřívější dřevěné kaple z r. 1484. Dle řady pověstí s historickým podkladem bylo v této osadě a ve skalních slujích ukryté polické obyvatelstvo. V r. 1421 bylo vyzrazeno a Slezany vyvražděno. Osada je výchozím místem turistů i horolezců do skalních terénů Ostaše a Kočičích skal.

6. vrch Ostaš

Skalnatá stolová hora Ostaš je méně známým, avšak neméně zajímavým skalním městem. Skládá se z pískovcových věží horního a dolního labyrintu. Východní okraj je rozčleněn do malého skalního města pojmenovaného Bludiště s množstvím osamělých skalních věží i drobných pseudokrasových jeskyní. Z vrcholu Frýdlantské skály (700 m n. m.) jsou daleké výhledy na severní část Polické vrchoviny, vzdálenější hřebeny Jestřebích a Vraních hor nebo Krkonoš. Řada skalních útvarů má zde svoje jméno.

7. Kočičí skály

Skalní oblast Kočičích skal původně tvořila souvislý pískovcový masiv druhohorních kvádrových pískovců, která v průběhu třetihor podél Polického zlomu oproti Ostaši poklesla zhruba o 100 m (603 m n. m.). Severovýchodní okraj pískovcové kry tvoří divoké skalní město s množstvím izolovaných skalních věží i skalních slují (např. Sluj českých bratří nazvaná podle nálezu vytesaného kalichu a letopočtu 1627). Největším skalním útvarem je Kočičí hrádekskrývající ve svém nitru romantickou soustavu průchodných chodbiček, průlezů, jeskyněk a puklin.

8. Police nad Metují

Počátek této obce se datuje k r. 1213, kdy Přemysl Otakar I. daroval okolní krajinu břevnovským benediktinům. Jejich pobočný klášter na místě benediktinské poustevny byl založen jako kolonizační centrum. Již v r. 1253 byla Police povýšena na trhové městečko. Kostel i klášter byly původně postaveny v gotickém slohu, dnešní barokní podoba je z přestavby v 17. a 18. století. Po zrušení kláštera v r. 1785 se klášterní kostel stal kostelem farním. Ve městě je mnoho dalších památek a zajímavostí.

9. Ochoz

V lese nad bývalým mlýnem v obci Suchý Důl se v letech 1892 - 95 údajně opakovaně zjevovala Panna Marie. Následně sem počaly až v desetitisících přicházet davy věřících i zvědavců. Na místě, kde ke zjevování docházelo, byla pro četné poutníky vybudována kaple, přístupové schodiště, kamenné prameniště "zázračného" pramene a křížová cesta. Udržovaný poutní areál a blízká Čertova skála v sousedství jsou dnes oblíbeným výletním místem.