Okolím Broumovských stěn

09.08.2019

délka: 35 km na kole + 1,5 km pěšky
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 11

Trasa začíná v Broumově a krouží celým pásmem Broumovských stěn.

1. Honské sedlo (Na Pasách)

Jedná se o jediný silniční přejezd Broumovských stěn mezi městy Broumov - Náchod. Strategickou polohu této cesty a sedla dokládá i více příkladů průchodu vojsk i budování obranných objektů v blízkosti sedla během více staletí (např. Laudonovy valy nebo objekty z 2. světové války). K odvěkému průchodu významné cesty přes zalesněný hřeben se váže i řada zajímavých místních pověstí a bájí. Sedlem prochází i turistické trasy.

2. Hony

Osada leží v nejvyšší části údolí Pěkovského potoka pod sedlem Pasa. Byla založena broumovskými benediktiny až v 16. století. Původně nesla název Lhotka, později Hutberg, nyní Hony. Je vhodným nástupním místem na turistické túry do severní části Broumovských stěn s autobusovým spojením Broumov - Náchod.  Region Broumovsko, Teplicko a Stárkovsko bránil během války Rakouska s Pruskem v 18.  století věhlasný generál.

3. Hlavňov

Historie obce se datuje od vlády krále Václava I. ve 13. století. Dříve bývala výhradně zemědělskou obcí, dnes převažuje její rekreační charakter. Odsud vás silnice zavede až na stěžejní vyhlídku Hvězda (kaple a turistická chata). Skalnatým hřebenem Stěn vede mnoho turisticky značených cest (Kovářova rokle, Supí hnízdo, Pánova cesta, Slavenské hřiby aj.).

4. Hvězda

Hvězda je vyhledávaným výletním místem na hřebeni Broumovských stěn (674 m n. m.), které je i důležitou křižovatkou turisticky značených cest. Na skalním okraji stál od r. 1670 vysoký kříž s pozlacenou hvězdou, který označoval pěší přechod mezi Broumovskem a Polickem přes Broumovské stěny. Na jeho místě stojí barokní kaple Panny Marie Sněžné s půdorysem pěticípé hvězdy dokončená v r. 1773 podle návrhu K. I. Dientzenhofera. V době její přestavby v r. 1855 byla v jejím sousedství vybudována hájenka s hostincem ve švýcarském slohu - dnešní
Chata na Hvězdě.

5. Suchý Důl

Zemědělská obec u Broumovských stěn se rozkládá v údolí říčky Ledhujky. Byla založena za benediktinské kolonizace Policka v první polovině 13. století. Vyskytuje se zde řada roubených chalup a hodnotný památkově chráněný objekt statku čp. 1 Šolcovna. Obec má malebné okolí s řadou přírodních (Čertova skála) i stavebních zajímavostí, z nichž vyniká především známá poutní kaplička se zázračným pramenem a křížovou cestou.

6. Slavný - sedlo Nad Slavným

Jedná se o významnou křižovatku turistických cest. Z Broumovské kotliny přes ni kdysi vedla stezka, kterou bylo přenášeno zboží a hnán dobytek na trhy v Polici nad Metují. Některé části této cesty dodnes nesou tematické názvy "Trhovice" a "Dobytčí stezka". Od křižovatky blíže k osadě Slavný je daleký výhled na Policko a Teplicko od Stolových hor až po Krkonoše. Osada Slavný byla založena až v r. 1561 ve výšce 632 m n. m. a je nejvýše položeným trvale obydleným místem někdejšího náchodského okresu.

Stěny jsou tvořeny zalesněným pásmem pískovcových skal s délkou 12 km a ohraničují tak Broumovskou kotlinu. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Stěny jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou.

8. Pánův kříž

Křižovatka lesních i turisticky značených cest leží v sedle pod vrcholem Božanovského Špičáku s turistickým přístřeškem a informačním panelem. Nese rovněž název Oberfořtův kříž, a to podle barokního kříže postaveného nákladem benediktinské správy v r. 1827. Vedla tudy tzv. Vambeřická poutní cesta - náboženská pouť z Police nad Metují do slezských Vambeřic.

9. Božanovský Špičák

Božanovský Špičák je s výškou 773 m n. m. nejvyšším bodem Broumovských stěn. Od turistické
křižovatky Pánův kříž je jeho plochý vrchol zpřístupněn po žlutě značeném okruhu. Projdete podél řady zajímavých skalních útvarů ke skalní vyhlídce s pohledem na Stolové hory a do Kladské kotliny.

10. Martínkovice

Dlouhá lánová obec se vine od úpatí Broumovských stěn k řece Stěnavě. Byla založena během benediktinské kolonizace v r. 1255 údajně na místě ještě staršího slovanského osídlení. Významnou stavební památkou je barokní kostel sv. Jiří a sv. Martina dostavěný r. 1698 na místě staršího dřevěného kostela. Nachází se v dolní části obce ve svahu návrší Hoprich.

11. Vojenský hřbitov v Martínkovicích

V dolní části obce (u Martínkovického potoka) byl v r. 1915, tedy v době 1. světové války, zřízen velký zajatecký tábor. V něm bylo shromážděno až 30 tisíc válečných zajatců (většinou Rusů, Srbů, Italů) a politických vězňů. Nedostatečná péče vedla k epidemiím, jimž tisíce vězňů, ale i rakouských vojáků podlehlo. Na místě tábora a hromadných hrobů stojí důstojný pomník. Místo je pietně upraveno a přístupné je po odbočce kolem areálu Letiště Broumov.