Na kole do Nowe Rudy a přes Javoří hory zpět

19.08.2019

délka trasy: 34,5 km + 4 km pěšky
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 10

Trasa míří z Broumova podél řeky Stěnavy středem Broumovské kotliny do obce Otovice, odkud vstoupíte na polské území. Za obcí Tłumaczów cesta pokračuje do města Nowa Ruda, kde můžete navštívit množství historických a technických památek. Jejich prohlídku můžete zakončit pěším výšlapem na vyhlídkovou horu sv. Anny (Góra Świętej Anny). Trasa poté pokračuje údolím proti proudu říčky Włodzica až do sedla nad obec Głuszyca, odkud se přes hřeben Javořích hor a osadu Janovičky vrací do Broumova.


1. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštím prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosílie.

2. Otovice

Obec se nachází v nejnižší části Broumovské kotliny (350 m n. m.) u řeky Stěnavy, nad jejím pravým břehem vystupuje vrch Hoprich. Barokní kostel sv. Barbory byl v letech 1725 - 27 postaven K. I. Dientzenhoferem podle projektu jeho otce Kryštofa. Kostel má loď oválného půdorysu uvnitř členěnou pilastry. V obci se také nachází barokní mlýn s bohatě zdobeným štítem, několik statků broumovského typu a také řada drobných sakrálních staveb.

3. Tłumaczów

Příhraniční ves v údolí Stěnavy leží na spojovací trase do Čech. Kostel sv. Petra a Pavla má nyní barokní podobu. Ve vsi roste státem chráněný dub s obvodem kmene 6 m. Nad pravým břehem Stěnavy byl v nedávné době otevřen rozsáhlý lom s roční kapacitou 1 mil. tun kameniva, v němž je těžen vulkanický porfyr. Pro umožnění odvozu vytěženého materiálu byla až pod lom obnovena železniční trať ze Střední Stěnavy. S obnovou příhraniční dopravy v tomto regionu se ale zatím nepočítá.

4. Nowa Ruda

Malebné město je rozložené v kotlině mezi Włodzickou vrchovinou a Sovími horami při soutoku potoka Woliborka s řekou Włodzica. Počátek zdejšího osídlení sahá do 13. století, kdy se město stalo centrem zdejšího kraje s množstvím hodnotných světských i církevních památek na dlouhou historii. Významnou atrakcí je Muzeum hornictví, staré železniční mosty a blízká vyhlídková místa s rozhlednami a poutními kaplemi na hoře sv. Anny (Góra św. Anny) a hoře Všech svatých (Góra Wszystkich Świętych).

5. Hora sv. Anny

Významnou atrakcí v okolí Nowe Rudy je kostel sv. Anny a turistická chata s rozhlednou na vrcholu hory sv. Anny (Góra Świętej Anny), necelé 2 km od města. Náboženských poutí se v minulosti účastnilo i množství poutníků z Broumovska. Poutní kaple Matky Boží Bolestné a další rozhledna se nachází i na sousední hoře Všech svatých (Góra Wszystkich Świętych). Oba vrcholy jsou vyhlášené svými panoramatickými výhledy do okolní horské krajiny.

6. Údolí říčky Włodzica

Údolí nad Nowou Rudou je z jihu a západu ohraničeno Javořími horami, od severu a východu hřebenem Wzgórza Wyrębińskie. Nástupními místy na pěší a cyklistické trasy jsou obce Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Rzeczka nebo Sokolec. Odsud to máte kousek k Sovím horám a hoře Kalenici. V zimě jsou tu udržované běžecké stopy a lyžařské areály.

7. Soví hory (Sowie Góry)

Toto pohoří je součástí Sudetské horské soustavy a je tvořeno horninami krystalinika se stářím až dvě miliardy let. Hřeben, který se táhne v délce 20 km, dosahuje vrcholem Velká Sova (Wielka Sowa) výšky 1015 m n. m. Zalesněná krajina s vyhlídkovými vrcholy je atraktivní turistickou oblastí s bohatým letním i zimním volnočasovým vyžitím.

8. Głuszyca

Podhorské městečko leží kolem údolí říčky Bystrzyca mezi hřebeny Javořích a Suchých hor. Střed městečka je průmyslový, ostatní části mají spíše venkovský charakter. Z horní části obce je přístupná Osówka - částečně zpřístupněný komplex nacistických podzemních fabrik sloužících k výrobě "tajných zbraní".

9. Javoří hory

Javoří hory (Góry Suche) výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko - polská státní hranice. Jejich nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.

10. Janovičky

Nyní výhradně rekreační osada leží vysoko (606 m n. m.) v zalesněných svazích Javořích hor. Vedle soukromých rekreačních objektů (chalupy a chaty) je zde i několik oblíbených restauračních a ubytovacích zařízení. Lokalita nabízí zimní vyžití - sjezdovky s lyžařskými vleky a upravované běžecké stopy. Přes Janovičky prochází hojně používané pěší a cyklistické trasy.