Městská pěší trasa

19.08.2019

délka: 10 km
časová a fyzická náročnost: cca 3 - 3,5 hod., nenáročná
počet zastavení: 11

Město Broumov je město s bohatou historií. Trasa spojuje nejzajímavější a nejvýznamnější místa ve městě i v jeho nejbližší okolí. Obdivovat můžete zachovalé měšťanské domy a mimo jiné i dominantu města - Benediktinský klášter. 

1.  Historické centrum města 50°35'7.213"N, 16°19'56.697"E  

Jedná se o městskou památkovou zónu se zachovalým původním půdorysem. Na náměstí vidíte domy s gotickými klenutými klenbami, některé z nich nesou prvky více architektonických slohů. Z budov dominuje Stará radnice ze 13. století, Mariánský sloup se sochami sv. Scholastiky, sv. Benedikta, sv. Vojtěcha aj. z dílny Jana Brokofa z r. 1706.

2. Benediktinské opatství sv. Václava 50°35'9.826"N, 16°19'59.252"E

Stavba z poloviny 14. století je od r. 2008 národní kulturní památkou. Známějším, v současnosti používanějším názvem je Benediktinský klášter. Dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby převážně dle projektu K. I. Dientzenhofera. V rámci prohlídky uvidíte významnou klášterní knihovnu s více než 17 tisíci svazky, kopii tzv. Turínského plátna z r. 1651 nebo klášterní kostel sv. Vojtěcha. V komplexu se také nachází Muzeum Broumovska dokumentující bohatou historii regionu a veřejně přístupná klášterní zahrada.

3. Vyhlídka Hladomorna 50°35'6.125"N, 16°20'4.879"E

Ve středověkém Broumově hrála tato věž důležitou roli. Chránila východní úsek městských hradeb a vstup na předměstí. Její název Hladomorna vychází však jen z pověstí. Koncem 19. století proběhla přestavba věže, při které byla odkryta deska, pod níž prý ležely na dně sklepení lidské kosti. Jediná písemná zmínka o využití věže coby vězení pochází z r. 1680, kdy zde bylo krátce drženo několik vzbouřených sedláků, kteří povstali proti klášterní vrchnosti. V r. 2010 prošla Hladomorna celkovou rekonstrukcí a dnes slouží jako vyhlídkové místo.

4. Kostelní náměstí s vyhlídkou na Broumovské stěny 50°35'7.361"N, 16°19'48.379"E

Kostelní náměstí spolu s kostelem sv. Petra a Pavla tvoří významnou součást středověkého Broumova. Na kostelní věži se nachází reliéf muže se sekerou, podle pověsti na památku tesaře, který přežil pád z věže při stavbě krovu. Kolem kostela se až do poloviny 19. století nacházel hřbitov, prostor byl do posledního místa využit k pohřbívání. V období morových epidemií byli zemřelí pochováváni i v několika vrstvách nad sebou.

5. Kostel sv. Václava 50°34'59.722"N, 16°20'3.983"E  

V místech dnešního kostela si v 16. století navzdory zákazům vystavěli broumovští protestanti svůj kostel. Během třicetileté války byl poničen požárem, jeho trosky byly zbořeny a opat Sartorius zde nechal vystavět kapli ke cti sv. Václava. Kaple ovšem také podlehla požáru města v r. 1684. Opat Zinke se rozhodl pověřit K. I. Dientzenhofera stavbou nového kostela. Nová stavba byla ovšem v 18. století prodána klášteru a sloužila pak jako skladiště. Kostel byl po opravách znovu vysvěcen na svátek sv. Václava 28. září 1995.

6. Špitální kostel sv. Ducha 50°34'55.957"N, 16°20'1.299"E

Kostel byl součástí špitálu, který byl založen klášterem v rámci péče o nemocné, přestárlé a zchudlé měšťany a poddané. První zmínky pochází již ze 14. století. Unikátní duchovní prostor se každoročně zapojuje do mezinárodního projektu Noc kostelů.

7. Dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie 50°34'46.257"N, 16°19'59.252"E

Jedná se o nejstarší celodřevěnou stavbu ve střední Evropě, na jejíž stavbu nebyl použit jediný kovový hřebík. Od r. 2008 se stala národní kulturní památkou. Kostel byl postaven ve 13. století a při obléhání husity zničen požárem. Znovu byl obnoven po r. 1450, ale s jistotou bohužel nelze určit, co se z původní stavby dochovalo. V ochozu kostela se nacházejí renesanční a empírové náhrobky a řada desek s kronikářskými zápisy o historii města a okolí, nejstarší z nich pochází až z poloviny 16. století.

8. Dětské hřiště 50°35'20.910"N, 16°19'36.599"E

Park byl založen na konci 19. století jako park u soukromé vily, dnes slouží veřejnosti k trávení volného času, jako místo setkávání a plní důležitou funkci městské zeleně. Parku dominují dvě pískovcové sochy. Dále se v parku nachází dvě antuková hřiště, jevištní plocha a venkovní hlediště. Areál se využívá k mnoha kulturním i hudebním akcím a akcím konaných pod širým nebem.

9. CHKO Broumovsko 50°35'45.129"N, 16°19'42.219"E

CHKO Broumovsko bylo vyhlášeno 27. března 1991 a zabírá plochu 410 km2. Jeho převážnou část vytyčují státní hranice s Polskem. Klidné a romantické území se pyšní skalními městy, roklemi, soutěskami a kopcovitým reliéfem. Turisticky nejnavštěvovanějšími lokalitami jsou Adršpašsko - teplické skály, Broumovské stěny, Javoří hory a stolová hora Ostaš. Právě specifický pískovcový reliéf podmiňuje zdejší existenci vzácné fauny a flory.

10. Broumovské stěny 50°34'54.274"N, 16°18'49.415"E

Tato téměř panenská příroda tvoří přírodní hranici mezi městy Broumov a Police nad Metují. Četné exempláře pískovcových skal, hluboké rokle, soutěsky, vyhlídková místa a bohaté lesy, díky tomu byly Broumovské stěny vyhlášeny Národní přírodní rezervací. Jsou protkány hustou sítí turistických cest. Důležitou křižovatkou je vyhlídkové místo Hvězda s barokní kaplí a turistickou chatou. Dalším unikátem jsou tzv. Slavenské hřiby nad obcí Slavný. Stěny jsou přístupné pěšky a částečně i na kole.

11. Pivovar Broumov 50°36'12.691"N, 16°20'4.060"E

Jedná se o jeden z nejstarších klášterních pivovarů v Čechách, jehož historie sahá až do 13. století. Výroba zdejšího piva navazuje na tradici benediktinského pivovaru, který byl původně umístěn v areálu kláštera. Kvůli častým požárům v komplexu se církev rozhodla vybudovat v letech 1712 - 1714 nový mimo areál. Pivovar produkuje širokou škálu piv - filtrovaných, nefiltrovaných, speciálních, s příchutí aj. Navštivte výrobní prostory s průvodcem a ochutnejte tuto místní pivní specialitu nebo nahlédněte do pivovarského muzea a prodejny.