Malé silniční kolečko okolo Broumova

10.12.2019

délka: 21,5 km
časová a fyzická náročnost: půldenní, nenáročná
počet zastavení: 9

Krátká a lehká trasa poskytuje základní seznámení s charakterem krajiny a osídlení v nejbližším okolí Broumova. Před opuštěním Broumova si ještě všímá dřevěného hřbitovního kostelíka a pak již přes Křinice míří k výletní restauraci Amerika. Poté prochází lesem úbočím Broumovských stěn a přes Jetřichovskou křižovatku (výhledy) a obec Jetřichov dochází k řece Stěnavě. Jejím údolím přes Hynčice, Olivětín a Velkou Ves (výhledy na Broumov) dochází do města okolo želez. stanice.

1. Dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie

Jedná se o nejstarší celodřevěnou stavbu ve střední Evropě, na jejíž stavbu nebyl použit jediný kovový hřebík. Od r. 2008 se stala národní kulturní památkou. Kostel byl postaven ve 13. století a při obléhání husity zničen požárem. Znovu byl obnoven po r. 1450, ale s jistotou bohužel nelze určit, co se z původní stavby dochovalo. V ochozu kostela se nacházejí renesanční a empírové náhrobky a řada desek s kronikářskými zápisy o historii města a okolí, nejstarší z nich pochází až z poloviny 16. století.

2. Obec Křinice

Vesnice lánového (kolonizačního) typu byla založena v r. 1255 v průběhu benediktinské kolonizace celé Broumovské kotliny. Zástavba obce se táhne v délce 5 km od Broumova (Krimsu) vzhůru podél Křinického potoka až k úpatí Broumovských stěn. V obci se dochovaly zemědělské usedlosti, tzv. "statky broumovského typu", a množství drobných sakrálních staveb.

3. Rozcestí u restaurace Amerika

Jedná se o křižovatku cyklotras a pěších tras na horním konci Křinic pod zalesněným úpatím Broumovských stěn. Rozcestí je nástupním místem k výstupu na Hvězdu, stěžejní vyhlídku na tomto skalnatém hřebenu. V okolí se nachází lesní kaple sv. Huberta s obnovenou křížovou cestou, během výstupu na Hvězdu půjdete i kolem kaple Panny Marie Hvězdy Jitřní. V restauraci Amerika máte jednu z mála možností občerstvení v celých Stěnách.

4. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštím prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosílie.

5. Jetřichov

Dnes se jedná o zemědělsko - průmyslovou obec lánového typu. Táhne se od úpatí Broumovských stěn až k řece Stěnavě do středu Broumovské kotliny. Byla založena během benediktinské kolonizace Broumovska. V obci je několik zděných statků broumovského typu a řada venkovských roubených chalup, na návrší k Ráji je tzv. Laudonova kaple.

6. Řeka Stěnava

Řeka Stěnava (Ścinawka) pramení na území Polska nedaleko města Wałbrzych. Od Meziměstí po Otovice protéká Broumovskou kotlinou, kterou odvodňuje. Mezi obcemi Otovice a Tłumaczów znovu vtéká na území polské Kladské kotliny, kde se stává přítokem řeky Nysa Kłodzka. Voda z Broumovské kotliny směřuje do Baltského moře. Název řeka dostala od jejího průtoku podél hřebene Broumovských stěn (původně jmenovaných jen Stěny).

7. Hynčice

Malá zemědělská obec se nachází v údolí řeky Stěnavy mezi Mlýnským vrchem a zalesněnými výběžky Javořích hor. V minulosti byla obec proslulá těžbou vápence a vypalováním vápna v malých selských pecích. V okolí obce je několik pozoruhodných geologických a paleontologických lokalit. Snadno přístupná je např. Permská stěna s erozním odkryvem pestrých permských hornin na pravém břehu Stěnavy zhruba uprostřed obce.

8. Olivětín

Předměstí Broumova zvané Olivětín leží severně od centra města v údolí řeky Stěnavy pod zalesněným návrším Ráj. Větší průmyslové objekty patří textilnímu podniku s výrobou froté, damašku a brokátu. Nejzajímavějším objektem je původně klášterní benediktinský pivovar, který patřil k velkoveskému klášternímu dvoru. Pěstoval se zde chmel.

9. Velká Ves

Dříve to byla samostatná obec, dnes se jedná o průmyslové a zemědělské předměstí Broumova, které bylo založeno v průběhu benediktinské kolonizace ve 13. století. Dodnes se v její zástavbě dochovalo množství velkých zděných statků broumovského typu (se základy o čtvercovém půdorysu) zdobených barokními plastikami a množství dalších drobných sakrálních staveb.