Dvakrát přes hřeben Javořích hor

25.09.2019

délka: 20 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 9

Pěší trasa přes Javoří hory (na polském území zvané Góry Suche) vychází od žel. zast. Ruprechtice a přes vrchol Ruprechtického Špičáku (880,5 m n. m.) přejde na území Polska. Zde nejprve zamíří k horské chatě Andrzejówka a poté sestoupí okolo zbytků hrádku Radosno
do letoviska Sokołowsko v údolí mezi horskými hřebeny Suchých hor. Odtud cesta vede do sedla hřebene Javořích hor a přes obec Vižňov až k žel. stanici v Meziměstí (zde navazuje
spojení do Broumova).

1. Ruprechtice

Obec byla založena v polovině 13. století při benediktinské kolonizaci, písemně je připomenuta ale až v r. 1361. Táhne se od úpatí Javořích hor až k toku řeky Stěnavy. Barokní kostel sv. Jakuba Většího byl na místě původního dřevěného kostelíka z r. 1386 vybudován v letech 1720 - 23 podle plánů K. I. Dientzenhofera. Kostel má oddělenou zvonici z 16. století a faru se znakem broumovského opata z r. 1838. Obec je nástupním místem turistiky v Javořích horách.

2. Javoří hory

Javoří hory (Góry Suche) výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko - polská státní hranice. Jejich nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.

3. Ruprechtický Špičák

Ruprechtický Špičák s výškou 880,5 m n. m. je nejvyšším vrcholem Javořích hor a prochází přes něj česko - polská hranice. Zalesněný kupolovitý vrchol je tvořen vulkanickou horninou ignibrit a jeho úpatí je kryté mocnou vrstvou balvanitých zvětralin. Vysoká ocelová rozhledna poskytuje kruhový rozhled po česko - polském příhraničí až po Krkonoše. Pro svůj kruhový výhled je vrchol oblíbeným cílem turistů a je celoročně navštěvován.

4. Suché hory

Jsou dlouhým a úzkým pásmem horských hřbetů, které, jak jsme již zmiňovali, nesou na česko - polské hranici název Javoří hory. Jsou jen částí Kamenných hor dělených do částí. Na západě jsou to Góry Krucze (Vraní hory), dále Czarny Las (Černý les), masiv Lesistej a východně od průlomového údolí řeky Stěnava (Ścinawka) Góry Suche (Javoří hory). Jako rozsáhlý přírodní celek obohacený o mnoho významných kulturních a stavebních památek jsou významnou turistickou oblastí.

5. Chata Andrzejówka

Chata (původně Anreasbaude) byla vybudovaná už před válkou pod severním úpatím Waligóry (936 m n. m.). Je křižovatkou četných pěších i cyklistických turistických tras zpřístupňujících Javoří hory a Soví hory (Góry Sowie). Chata je dostupná i po silnici z obce Rybnica Leśna (prochází velkým lomem těžícím zdejší vulkanity).

6. Zřícenina hrádku Radosno

Malý strážní hrad leží na okraji slezského svídnicko - javorského knížectví u hranic s ČR. Nejstarší zmínka pochází až ze 14. století, zřejmě vznikl na místě staršího hradiska. Po poničení v období husitských válek a následném využívání loupeživými hordami byl v r. 1497 zničen úplně. Dodnes jsou dochovány jen zbytky věže a několika zdí.

7. Sokołowsko

Jedná se o malou lázeňskou vesnici s klimatickými lázněmi. Jako plicní sanatorium ho v pol. 19. století zřídil lékař Hermann Brehmer. Dobudován byl jeho asistentem a následovníkem dr. Alfredem Sokolowskim (1840 - 1924), na jehož počest od r. 1945 nese jeho jméno. Lázeňské domy a parky se nyní renovují, zajímavý je zde neorománský kostel z let 1930 - 34 a především pravoslavný kostelík sv. Archanděla Michaela z r. 1901.

8. Vižňov

Obec byla založena v pol. 13. století jako osada u panské tvrze. Pod správu benediktinů kláštera v Broumově přešla až v r. 1434 a rozrostla se na vesnici zemědělců a tkalců. Barokní kostel sv. Anny byl postaven v letech 1724 - 28 podle plánů K. I. Dientzenhofera. V obci je ještě několik statků broumovského typu a roubených chalup. U kostela se nachází volně přístupný Geopark s ukázkou hornin z celého území Broumovské vrchoviny.

9. Meziměstí

Obec leží v horní části Broumovské kotliny kousek od česko - polské hranice. První písemné zmínky jsou z r. 1408. Zajímavé je, že právě Meziměstí bylo původně součástí obce Vižňov, z níž byla později vyčleněna. Ze stavebních památek je významný zámeček z r. 1749 nebo bývalé letní sídlo broumovského opata a empírový kamenný most, technická památka z r. 1827.