Do Wambierzyc a jinou trasou zpět

19.08.2019

délka trasy: 38 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 10

Trasa vede z Broumova do Božanova a dále pak polským územím přes Radków do známého poutního místa Wambierzyce. Kolem ruiny zámku Ratno Dolne se vrátíte do Radkowa. Přes osadu Gajów s výhledy do kraje a sjezdem do obce Tłumaczów se dostanete k údolí řeky Ścinawka (Stěnava). Proti proudu této řeky přejdete zpět na české území a přes obec Otovice se po nové cyklostezce vrátíte zpět do Broumova.

1. Broumovská kotlina

Broumovská kotlina je mírně zvlněná a protéká jí řeka Stěnava. Od západu ji ohraničují hřebeny Stolových hor a Broumovských stěn, na východě Javořích hor. Charakteristické načervenalé zabarvení půdy v kotlině svědčí o tom, že se jedná o zvětraliny hornin vzniklých v pouštím prostředí geologického období permu (prvohory). Nachází se zde nejen množství minerálů ve vrstvách permských jezerních vápenců, ale také i významné fosílie.

2. Božanov

Zemědělská obec na úpatí Stolových hor a Broumovských stěn byla založena během benediktinské kolonizace. Stavba dnešního kostela sv. Máří Magdalény je z let 1735 - 43 na místě původního dřevěného ze 13. století. Kostel byl vybudován podle plánů K. I. Dientzenhofera a patří tak do tzv. Broumovské skupiny kostelů. Sousední hřbitovní brána je z 16. století. Nad dolní částí obce je zajímavá Mariánská studánka s poutní kaplí P. Marie Lurdské z r. 1890. Stavebně významné jsou i statky tzv. broumovského typu a množství kamenných plastik a křížů v obci i okolí.

3. Radków (česky Radkov nebo Hrádek, německy Winschelburg)

Městečko s centrem nad údolím říčky Pośna (390 m n. m.) je dnes letoviskem a střediskem těžby a zpracování kamene z blízkých pískovcových lomů. Ve 13. století zde byl hrádek střežící cestu do Čech. Od pol. 19. století byly zakládány průmyslové závody, v r. 1895 byly otevřeny velké pískovcové lomy. Radków je vstupním místem do Stolových hor. V obci se nachází vodní plocha využívaná pro rekreaci a sport zvaná Zalew.

4. Stolové hory

Národní park Stolové hory (Góry Stołowe) vystupuje po obou stranách česko - polské hranice. Svými pískovcovými skalami ohraničuje jižní okraj Broumovské kotliny u obce Božanov. V sedle "Božanovský kříž" navazuje na geologicky podobné Broumovské stěny. Nejvyšším vrcholem je Velká Hejšovina (919 m n. m.).

5. Wambierzyce

Malá obec v podhůří Stolových hor je velice známým slezským poutním místem s dlouhou tradicí v uctívání mariánského kultu. Po staletí až do 2. světové války sem směřovalo i z území Čech mnoho poutnických tras. V době nynějšího obnovování této tradice je nejznámější tzv. Vambeřická cesta, která vychází z Police nad Metují. Cílem poutí je mohutná bazilika, Kalvárie a Křížová cesta. Tvoří tak rozsáhlý areál kaplí a jednotlivých zastavení.

6. Ratno Dolne

Ves se nachází v údolí říčky Pośna. Původně zde byla osada a hrádek Hradno. Později byl na jeho místě postaven dvůr rodu Panewitzů. Ten zničili v době třicetileté války Švédové. Následně se Ratno stalo majetkem pánů von Osterberg, kteří zde postavili zámek (dnes ruiny). Lze však rozeznat výsledky přestaveb z 16. (atiky), 17., 19. a 20. století. Pod zámkem jsou na terasách zbytky původního zámeckého parku a hospodářských budov. U mostu pod zámkem je socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1727.

7. Gajów

Malá osada s řadou rekreačních zařízení se nachází uprostřed polí ve vyvýšeném a zvlněném terénu nad obcí Radków. Po trase uvidíte Stolové hory a Broumovské stěny, poblíž velkého lomu nad Tłumaczówem celou Broumovskou kotlinu, údolí řeky Stěnavy, Broumov a Javoří hory.

8. Tłumaczów

Příhraniční ves v údolí Stěnavy leží na spojovací trase do Čech. Kostel sv. Petra a Pavla má nyní barokní podobu. Ve vsi roste státem chráněný dub s obvodem kmene 6 m. Nad pravým břehem Stěnavy byl v nedávné době otevřen rozsáhlý lom s roční kapacitou 1 mil. tun kameniva, v němž je těžen vulkanický porfyr. Pro umožnění odvozu vytěženého materiálu byla až pod lom obnovena železniční trať ze Střední Stěnavy. S obnovou příhraniční dopravy v tomto regionu se ale zatím nepočítá.

9. Řeka Stěnava

Řeka Stěnava (Ścinawka) pramení na území Polska nedaleko města Wałbrzych. Od Meziměstí po Otovice protéká Broumovskou kotlinou, kterou odvodňuje. Mezi obcemi Otovice a Tłumaczów znovu vtéká na území polské Kladské kotliny, kde se stává přítokem řeky Nysa Kłodzka. Voda z Broumovské kotliny směřuje do Baltského moře. Název řeka dostala od jejího průtoku podél hřebene Broumovských stěn (původně jmenovaných jen Stěny).

10. Otovice

Obec se nachází v nejnižší části Broumovské kotliny (350 m n. m.) u řeky Stěnavy, nad jejím pravým břehem vystupuje vrch Hoprich. Barokní kostel sv. Barbory byl v letech 1725 - 27 postaven K. I. Dientzenhoferem podle projektu jeho otce Kryštofa. Kostel má loď oválného půdorysu uvnitř členěnou pilastry. V obci se také nachází barokní mlýn s bohatě zdobeným štítem, několik statků broumovského typu a také řada drobných sakrálních staveb.