Do skal a za vyhlídkami Broumovských stěn

19.08.2019

délka: 22 km
časová a fyzická náročnost: celodenní, středně náročná
počet zastavení: 9

Trasa vás vyvede z Broumova do obce Křinice s restaurací Amerika až ke kapli a turistické chatě na Hvězdě. V Broumovských stěnách poté navštívíte vyhlídku Supí hnízdo. Odtud sestoupíte divokou Kovářovou roklí na jihozápadní úpatí hor. Po Pánově cestě znovu vystoupáte na hřeben k Pánově věži a po hřebenové stezce okolo četných skalních hřibů dosáhnete rozcestí Nad Slavným.
Odtud po žluté a záhy zeleně značené cestě sestoupíte zpět do Broumovské kotliny a přes Křinice se vrátíte zpět do Broumova. Je ji možné zkrátit a ušetřit tak 4 km pěší túry použitím linkového autobusu ve směru Broumov - Křinice, konečná.

1. Křinice

Vesnice lánového (kolonizačního) typu byla založena v r. 1255 v průběhu benediktinské kolonizace celé Broumovské kotliny. Zástavba obce se táhne v délce 5 km od Broumova (Krimsu) vzhůru podél Křinického potoka až k úpatí Broumovských stěn. V obci se dochovaly zemědělské usedlosti, tzv. "statky broumovského typu", a množství drobných sakrálních staveb.

2. Rozcestí u restaurace Amerika

Jedná se o křižovatku cyklotras a pěších tras na horním konci Křinic pod zalesněným úpatím Broumovských stěn. Rozcestí je nástupním místem k výstupu na Hvězdu, stěžejní vyhlídku na tomto skalnatém hřebenu. V okolí se nachází lesní kaple sv. Huberta s obnovenou křížovou cestou, během výstupu na Hvězdu půjdete i kolem kaple Panny Marie Hvězdy Jitřní. V restauraci Amerika máte jednu z mála možností občerstvení v celých Stěnách.

3. Broumovské stěny

Toto zalesněné pásmo pískovcových skal se táhne v délce 12 km při jihozápadním okraji Broumovské kotliny. Nad tímto mírně zvlněným regionem Stěny ostře vystupují s převýšením až 300 m. Severní část Broumovských stěn je tvořena jediným hřebenem (až po osadu Slavný), jižní pak soustavou pískovcových plošin.
V terénu se nachází četné vyhlídky, rokle a divoké skály. Vrcholy poskytují daleké výhledy např. až do Krkonoš nebo k Jeseníkům. V úseku mezi Machovským křížem a Hvězdou se dochovalo unikátní turistické značení vytesané do skal z r. 1888.

4. Hvězda

Hvězda je vyhledávaným výletním místem na hřebeni Broumovských stěn (674 m n. m.), které je i důležitou křižovatkou turisticky značených cest. Na skalním okraji stál od r. 1670 vysoký kříž s pozlacenou hvězdou, který označoval pěší přechod mezi Broumovskem a Polickem přes Broumovské stěny. Na jeho místě stojí barokní kaple Panny Marie Sněžné s půdorysem pěticípé hvězdy dokončená v r. 1773 podle návrhu K. I. Dientzenhofera. V době její přestavby v r. 1855 byla v jejím sousedství vybudována hájenka s hostincem ve švýcarském slohu - dnešní Chata na Hvězdě.

5. Supí hnízdo (Supí koš)

Z této skalní vyhlídky si užijete jedinečného kruhového výhledu. Uvidíte celou Broumovskou kotlinu, Javoří a Soví hory, Stolové hory s nejvyšší Hejšovinou, Orlické hory, Jestřebí hory, Adršpašsko - teplické skály, Vraní hory, za jasných dní dohlédnete až na Krkonoše a Králický Sněžník a Jeseníky. Toto místo je opředeno řadou místních lidových pověstí.

6. Kovářova rokle

Nejdelší, nejhlubší (až 60 m) a nejdivočejší rokle Broumovských stěn má kaňonovitý charakter a je lemována divokým skalním reliéfem. Táhne se od hlavního hřebene až po jeho úpatí nad obcí Hlavňov. Roklí prochází červeně značená turistická stezka a nachází se na ní i několik pseudokrasových jeskyní. Rokle je opředena řadou pověstí, některé i s reálným historickým podkladem. Její průchod se stane vaším nezapomenutelným zážitkem.

7. Pánova cesta

Tato turistická stezka přechází skalním terénem přes Broumovské stěny. Podle pověsti právě tudy v únoru 1619 prchal opat Wolfgang Selender při protestantské vzpouře proti jeho osobě. V této době byl obsazen místními měšťany i klášter v Broumově. Cesta je památkou na tuto událost a podle toho se také nazývá.

8. Kamenné hřiby

Značená hřebenová cesta prochází pestrým skalním terénem, v němž se nachází velké množství skal hřibovitého tvaru. Nazýváme je tzv. skalními hřiby. Tato skalní forma vzniká nestejnou odolností pískovcových vrstev vůči rozvětrávání. Odolnější a kompaktnější pískovec tvoří hlavu, zatímco podložní, méně odolnější a hustě vrstevnatý pískovec tvoří již více rozrušenou tenkou nohu.

9. Nad Slavným

Jedná se o významnou křižovatku turistických cest. Z Broumovské kotliny přes ni kdysi vedla stezka, kterou bylo přenášeno zboží a hnán dobytek na trhy v Polici nad Metují. Některé části této cesty dodnes nesou tematické názvy "Trhovice" a "Dobytčí stezka". Od křižovatky blíže k osadě Slavný je daleký výhled na Policko a Teplicko od Stolových hor až po Krkonoše. Osada Slavný byla založena až v r. 1561 ve výšce 632 m n. m. a je nejvýše položeným trvale obydleným místem někdejšího náchodského okresu.