Přes Javoří hory za tajemstvím nacistických podzemních fabrik

02.08.2019

Božanov - Martínkovice - Otovice - Tłumaczów - Radków - Božanov

- délka: 46/54km

- časová a fyzická náročnost: celodenní, náročná

- počet zastavení: 10

Trasa vede z Broumova na Janovičky a přechází přes hřeben Javořích hor na polské území. Po sjezdu do města Głuszyca nevynechejte prohlídku jednoho ze zpřístupněných objektů tajemných nacistických podzemních fabrik Osówka. Dále z údolí řeky Bystrzyca vystoupáte k turistické chatě Andrzejówka. Od ní doporučujeme pěší výstup na vrchol Waligóry (936 m n. m.). Znovu na kole pak přes městečko Mieroszów dojedete zpátky na české území a přes Meziměstí zpět do Broumova. 

Poznámka:
Trasa se dá mírně zkrátit při použití vlaku nebo autobusu v úseku Meziměstí - Broumov (- 8 km)

1. Olivětín

Předměstí Broumova zvané Olivětín leží severně od centra města v údolí řeky Stěnavy pod zalesněným návrším Ráj. Větší průmyslové objekty patří textilnímu podniku s výrobou froté, damašku a brokátu. Nejzajímavějším objektem je původně klášterní benediktinský pivovar, který patřil k velkoveskému klášternímu dvoru. Pěstoval se zde chmel.
V současné době pivovar produkuje pivo Olivětínský Opat. V pivovaře můžete navštívit muzeum pivovarnictví nebo se jít podívat do výrobních prostor.

2. Javoří hory

Javoří hory (Góry Suche) výrazně ohraničují Broumovskou kotlinu, jejich hřebenem v celé délce probíhá česko - polská státní hranice. Jejich nejvyšším vrcholem je Ruprechtický Špičák s volně přístupnou rozhlednou. Javoří i Suché hory jsou součástí rozlehlé horské skupiny Kamenné hory (Góry Kamienne). Jsou tvořené vulkanickými horninami, mnohdy se zde vyskytují i polodrahokamové formy minerálů.

Nyní výhradně rekreační osada leží vysoko (606 m n. m.) v zalesněných svazích Javořích hor. Vedle soukromých rekreačních objektů (chalupy a chaty) je zde i několik oblíbených restauračních a ubytovacích zařízení. Lokalita nabízí zimní vyžití - sjezdovky s lyžařskými vleky a upravované běžecké stopy. Přes Janovičky prochází hojně používané pěší a cyklistické trasy.

4. Soví hory (Sowie Góry)

Toto pohoří je součástí Sudetské horské soustavy a je tvořeno horninami krystalinika se stářím až dvě miliardy let. Hřeben, který se táhne v délce 20 km, dosahuje vrcholem Velká Sova (Wielka Sowa) výšky 1015 m n. m. Zalesněná krajina s vyhlídkovými vrcholy je atraktivní turistickou oblastí s vybaveností pro letní i zimní období.

5. Osówka

Osówka je jedním ze třech zpřístupněných objektů tajemného podzemí budovaného nacisty za 2. světové války (v letech 1942 - 45) v masivu vrchu Włodarz za využití tisíců vězňů koncentračního tábora Gross-Rosen. Výsledkem stavebních prací je obrovský systém podzemních chodeb a obranných prvků z části otevřených i pro turisty. Komplex Osówka je dostupný z horní části městečka Głuszyca.

6. Chata Andrzejówka

(původně Andreasbaude) byla vybudovaná už před válkou pod severním úpatím Waligóry (936 m n. m.). Je křižovatkou četných pěších i cyklistických turistických tras zpřístupňujících Javoří hory a Soví hory (Góry Sowie). Chata je dostupná i po silnici z obce Rybnica Leśna (prochází velkým lomem těžícím zdejší vulkanity).

7. Kamenné hory (Kamienne Góry)

Jedná se o dlouhý a úzký pás horských hřbetů táhnoucí se podél česko - polské hranice. Je tvořen převážně jen vulkanickými horninami dělenými do několika částí. Na západě jsou to Góry Krucze (Vraní hory), Czarny Las (Černý les) a masiv Lesistej. Východně od údolí řeky Stěnava (Ścinawka) pak Javoří hory (Góry Suche). Jako rozsáhlý přírodní celek obohacený o mnoho významných kulturních a stavebních památek jsou významnou turistickou oblastí.

8. Mieroszów

Městečko bylo založeno v r. 1326, rozvoj ale zaznamenalo až v 18. století ve spojení s tkalcovstvím a obchodem s plátnem. Dnes je to centrum zemědělství, lesnictví a turistiky. Město leží v údolí řeky Stěnava (Ścinawka). Na jihu od něj vystupují pískovcové Mirošovské stěny (Mieroszówskie Ściany), na severu pak masiv Lesistej a Suché hory (Góry Suche). Město si v malém centru zachovává ráz z 18. století. Pro Čechy je vstupní branou do Polska.

9. Meziměstí

Obec leží v horní části Broumovské kotliny kousek od česko - polské hranice. První písemné zmínky jsou z r. 1408. Zajímavé je, že právě Meziměstí bylo původně součástí obce Vižňov, z níž byla později vyčleněna. Ze stavebních památek je významný zámeček z r. 1749 nebo bývalé letní sídlo broumovského opata a empírový kamenný most, technická památka z r. 1827.

10. Hejtmánkovice

Podobně jako ostatní obce v regionu vznikly Hejtmánkovice na konci 13. století během benediktinské kolonizace. V obci se dochovalo mnoho statků broumovského typu a množství drobných sakrálních staveb. Ve známost vešla obec také tím, že 14. července 1847 do blízkého pole dopadl 23 kg těžký železný meteorit a událost byla benediktiny pečlivě zapsána a zakreslena.