Broumovský quest I.

02.08.2019

délka: 3 km
časová a fyzická náročnost: max. 2 hod., nenáročná
počet zastavení: 7

Krátký výlet, během kterého uvidíte to nejzajímavější z Broumova, je vhodný o pro menší děti. Trasa vychází z náměstí přes Kostelní náměstí a park Alejka. Dochází až k dřevěnému hřbitovnímu kostelíku, odkud se vrací zpátky do centra. Podél řady zajímavých historických objektů přechází po linii bývalých městských hradeb na vyhlídkovou Hladomornu a končí u benediktinského kláštera v Broumově. Výlet lze absolvovat jak pěšky, tak na kole.

foto: O. Jenka

 1. Historické centrum 50°35'7.213"N, 16°19'56.697"E

Jedná se o městskou památkovou zónu se zachovalým původním půdorysem. Na náměstí vidíte domy s gotickými klenutými klenbami, některé z nich nesou prvky více architektonických slohů. Z budov dominuje Stará radnice z r. 1542 (upravena v r. 1835), Mariánský sloup se sochami sv. Scholastiky, sv. Benedikta, sv. Vojtěcha aj. z dílny Jana Brokofa z r. 1706.

2. Kostelní náměstí 50°35'7.361"N, 16°19'48.379"E

Kostelní náměstí spolu s kostelem sv. Petra a Pavla tvoří významnou součást středověkého Broumova. Na kostelní věži se nachází reliéf muže s tesařskou sekerou, podle pověsti na památku tesaře, který přežil pád z věže při stavbě krovu. Kolem kostela se až do poloviny 19. století nacházel hřbitov, prostor byl do posledního místa využit k pohřbívání. V období morových epidemií byli zemřelí pochováváni i v několika vrstvách nad sebou. Na náměstí se nachází i budova základní školy a gymnázia.

3. Park Alejka 50°35'4.124"N, 16°19'49.345"E

Založení parku sahá až do poloviny 19. století. Dnes je nejrozsáhlejším veřejným prostorem osázeným zelení ve městě. Své jméno získal díky kaštanové aleji lemující hlavní cestu parkem. Mezi časté návštěvníky patřil kdysi i spisovatel Alois Jirásek. Nedávno prošel park celkovou proměnou, kdy byla obnovena i původní alej. Pro děti zde vyrostlo dětské hřiště se skluzavkou a lanovou pyramidou. Unikátem je lavička se vzpomínkou na Aloise Jiráska, kterou jinde
nenajdete.

4. Dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie 50°34'46.257"N, 16°19'59.252"E

Jedná se o nejstarší celodřevěnou stavbu ve střední Evropě, na jejíž stavbu nebyl použit jediný kovový hřebík. Od r. 2008 se stala národní kulturní památkou. Kostel byl postaven ve 13. století a při obléhání husity zničen požárem. Znovu byl obnoven po r. 1450, ale s jistotou bohužel nelze určit, co se z původní stavby z r. 1171 dochovalo. V ochozu kostela se nacházejí renesanční a empírové náhrobky a řada desek s kronikářskými zápisy o historii města a okolí,
nejstarší z nich pochází až z poloviny 16. století.

5. Základní umělecká škola 50°34'59.035"N, 16°20'3.674"E

Opat Rotter zde nechal v r. 1885 vystavět klasicistní klášter pro sestry Boromejky, které sloužily v benediktinském klášteře a ve špitále. Staraly se o chudé staré a nemocné lidi i osiřelé děti. Jejich klášter byl zrušen v r. 1943. V současnosti zde působí Základní umělecká škola.

6. Vyhlídka Hladomorna 50°35'6.125"N, 16°20'4.879"E

Ve středověkém Broumově hrála tato "věž" důležitou roli, chránila východní úsek u městských hradeb a vstup na předměstí. Název Hladomorna vychází z pověstí - podle svědeckých tvrzení se na dně sklepení našly lidské kosti. Jediná písemná zmínka o využití věže coby vězení však pochází z r. 1680, kdy zde bylo krátce drženo několik vzbouřených sedláků, kteří povstali proti klášterní vrchnosti. V r. 2010 prošla Hladomorna celkovou rekonstrukcí a dnes slouží jako vyhlídkové místo.

7. Benediktinské opatství sv. Václava 50°35'9.826"N, 16°19'59.252"E

Stavba z poloviny 14. století je od r. 2008 národní kulturní památkou. Známějším, v současnosti používanějším názvem, je Benediktinský klášter. Dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby převážně dle projektu K. I. Dientzenhofera. V klášterním refektáři je vystavena kopie tzv. Turínského plátna z r. 1651. Významná je i klášterní knihovna s více než 17 tisíci svazky.
V komplexu se nachází Muzeum Broumovska dokumentující bohatou historii regionu, klášterní kostel sv. Vojtěcha a veřejně přístupná klášterní zahrada.